סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

אין כבודו מחול

לפתע הגיע ברנש חצוף והעיף את המצנפת מעל ראשו של כבוד הרב. אני זוכר היטב את התמונה הזאת, כיוון שאני, כמו האנשים הרבים שהקיפו את הרב, נמלאנו כעס ואולי גם בושה גדולה מהמעשה הזה. אבל הרב נשאר שליו כשהיה, והחיוך שעל פניו אף התרחב...

מספר אלעזר אשרף: באחד מימי חול המועד הגעתי להתפלל בכותל המערבי,
והנה אני רואה שלמקום הגיע הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, שהיה אז הרב הראשי
לישראל. הרב היה לבוש בגלימה ובמצנפת, והקיף אותו קהל גדול. לפתע הגיע ברנש חצוף
והעיף את המצנפת מעל ראשו של כבוד הרב. אני זוכר היטב את התמונה הזאת, כיוון
שאני, כמו האנשים הרבים שהקיפו את הרב, נמלאנו כעס ואולי גם בושה גדולה מהמעשה
הזה. אבל הרב נשאר שליו כשהיה, והחיוך שעל פניו אף התרחב.
 
מי שלא הכיר את הרב יתקשה להבין איך אפשר לחייך ברגע שכזה. אבל אנחנו ידענו
שהרב הוא אוהב ישראל. גם אם מדובר בישראל חצוף ופושע. אלא שנראה שבשמים לא
מוחלים בקלות רבה כזאת על ביזיון שכזה, שכן ביציאת אותו אדם מרחבת הכותל הוא נפל
ונחבל ומיד הזמינו אמבולנס שפינה אותו מרחבת הכותל.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סיפר מוטי שמריה: אשתי עבדה בהוראה מטעם משרד החינוך, אבל היו לה מעט שעות שבועיות. באחד הימים הוצעה לה משרת הוראה מטעם גוף אחר שאינו משרד החינוך עם הרבה יותר שעות ועם תנאים הרבה יותר...
הרב אליהו זצוק"ל היה משתדל לסייע גם לעניים וגם לעשירים בעצות טובות. וכך מספר אחד מהעשירים: שנים רבות זכיתי להיות קשור לרב והתייעצתי איתו בעניין העסקים שלי, וברוך ה' כל העצות שלו היו לטובה. פעם...
סיפרה מירב עמור, בת הרב זצ"ל: בליל פורים אחד, הבית היה מלא מפה לפה, כיאה לליל פורים בבית הרב. היו גם הרבה תלמידים מהכולל של הרב שבאו להתבסם מתורתו, ואחד מהם היה צריך ברכה מיוחדת...
ממשיך ומספר ר' שאול קוקה: פעם הגיעה אישה לציון ועל ידיה היו כפפות. כיוון שהיה קיץ ולא קר, התפלאתי על כך, במיוחד כשניסתה להדליק נרות והתקשתה לעשות כן עם הכפפות. הצעתי לה שתוריד את הכפפות...
התפלא השומע, רוקן את הכוס ולקח אותה לבבא סאלי. אמר להם הבבא סאלי: לכו תטבילו את הכוסות. ביררו את העניין והתברר שאחד האנשים ראה שיש ריבוי אנשים והביא כוסות שלא הוטבלו...
כפי שכבר סיפרתי, מצבי הכלכלי לא היה טוב והייתי שקוע בחובות. יום אחד באתי אל הרב בשאלה האם לפתוח חנות במחנה יהודה, ומה למכור. הרב כתב לי "חלבה" ומתח שלושה קווים מתחת למילה. תמהתי מאוד....