סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

אין סומכים על הנס?

הכלל
ההלכתי הוא שאין מתפללים על מעשה ניסים (ברכות ס ע"א), אבל ניסים מתרחשים.
על פי זה נבין את הסיפור הבא.

פעם בא אל מרן הרב אליהו
יהודי שהיה נשוי 12 שנים ולא זכה לילדים. הוא ואשתו עברו טיפולי פוריות, אך ללא
הועיל. במכון פוע"ה אמרו לו כי אם הוא מעוניין בילדים, עליו להתחיל לחשוב
על פתרון האימוץ. הסיכוי שהם יזכו להביא ילדים לעולם הולך וקטן ואין סומכים על
הנס.

בצר לו הגיע אותו אדם לרב אליהו זצ"ל כדי לתנות
צערו, ואמר לו כי הוא התחיל לחשוב על אימוץ. ענה הרב ואמר: לחשוב על אימוץ אתה
יכול, אבל לטפל בפוריות אתה צריך. האיש לא כל כך הבין למה הוא צריך ללכת בשני
המסלולים, הרי אמרו לו שאין סיכוי. והטיפולים קשים וגם עולים סכום לא מבוטל.

אבל האיש שמע מה שאמר לו הרב, ועשה עוד טיפול אחד, והפלא
ופלא, אחרי כל כך הרבה טיפולים ואחרי שכבר נואשו, הטיפול הזה עלה יפה. בשעה טובה
אשתו התעברה, השלימה את ההריון בבריאות והם זכו ונולדה להם בת.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

ממשיך ומספר ר' שאול קוקה: פעם הגיעה אישה לציון ועל ידיה היו כפפות. כיוון שהיה קיץ ולא קר, התפלאתי על כך, במיוחד כשניסתה להדליק נרות והתקשתה לעשות כן עם הכפפות. הצעתי לה שתוריד את הכפפות...
הרב הקשיב ואמר: קנייה עכשיו. חשבנו שאולי לא הסברנו את עצמנו כמו שצריך, וחזרנו ואמרנו שהדירה עדיין לא נמכרה, אבל הרב חזר ואמר לנו: אל תדאגו, תחתמו על החוזה עכשיו. חתמנו על חוזה בלי שיש...
עם הגיע אליו אדם ובפיו בקשה: הוא רוצה לעשות שותפות עם אדם עשיר אחד, והוא מבקש שהרב יברך אותו שיצליח. השיב לו הרב שהוא לא ממליץ לו לעשות שותפות עם אותו עשיר. אותו אדם תמה,...
סיפר משה אייזן מפסגות: בשנת תשנ"ה נכנסנו לביתנו החדש, קנינו סוכה חדשה, וכיוון שהתעייפתי מלקנות כפות תמרים החלטתי שמעתה אשתמש בסכך לנצח. הבעיה הייתה, שחששתי שהרב אליהו זצ"ל לא יתיר להשתמש בסכך כזה. התקשרתי לרב,...
עוד סיפר בנו של הרב זצ"ל, הרב יוסף אליהו שליט"א: ישנו מוסד בירושלים שנקרא בית שמואל, שנמצא ליד מלון המלך דוד. באותו מקום יש אולם שבו עורכים אירועים. באחד הימים, אחד הגבירים הגדולים מארה"ב עשה...
סיפר בנו של הרב משה בן טוב זצוק"ל: ליוויתי את מרן הרב הרה"ג אליהו זצ"ל כמה פעמים כששהה בצרפת והייתי מתרגם את דבריו לאלפי אנשים שבאו לשיעורים שלו. בכל הסיורים שלו הרב לא אכל דבר,...