סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

בעגלה ובזמן קריב

הרב כתב לו: כל רב רשאי לפסוק במקומו לפי מה שזכה ללמוד תורה, ואין רשות לאף רב אחר להתערב. אותו אדם לא הרפה וכתב: הרב שואל מה דעת הרב. על כך השיב הרב: אבל אם הרב שואל, אז אם זה מפריע, שלא יכניסו את העגלות...  

עוד סיפר הרב אריאל אדרי: יש תופעה שהולכת ומתפשטת, שבבתי-כנסת
בתפילת ליל שבת יש עגלות. רוצים לגמול חסד עם האישה, ואבות מביאים ילדים קטנים
בעגלה. מידת רבי יהושע בן חנניה, "אשרי יולדו".
 
פעם אמרתי בשיעור בשכונה את דברי השל"ה, המשנה ברורה, החיי אדם והבן איש
חי, שלא להביא ילדים קטנים לבית הכנסת כשהם בגיל שעלולים להפריע, וקל וחומר לא
עגלות. קם יהודי אחד ואמר בעדינות שנדמה לו שהרב אליהו מעודד את זה שיביאו עגלות
לבית הכנסת. מישהו אחר אמר שהוא זוכר שבבית הכנסת של הרב אליהו יש עגלות.
 
אמרתי ליהודי הזה שילך להתפלל ותיקין אצל הרב וישאל אותו אם כך הוא. אם הוא
מלמד זכות על זה, נבטל את דעתנו למרות שזה בניגוד לפוסקים האחרים. הלך אפוא אותו
יהודי ובידו פתק לרב בזו הלשון: רב השכונה שלנו, הרב אריאל אדרי, אמר בשיעור לא
להביא עגלות לבית הכנסת, מה דעת הרב? הרב כתב לו: כל רב רשאי לפסוק במקומו לפי
מה שזכה ללמוד תורה, ואין רשות לאף רב אחר להתערב. אותו אדם לא הרפה וכתב: הרב
שואל מה דעת הרב. על כך השיב הרב: אבל אם הרב שואל, אז אם זה מפריע, שלא יכניסו
את העגלות.
 
התשובה הזאת היא מופלאה. כלומר, הרב מעודד שיכניסו לבית הכנסת ילדים, למרות
שהם בוכים. אבל כיוון שאמרתי שלא, הוא אומר שאם זה מפריע אז הרב צודק. אמר לי
אותו אדם שהוא היה צריך להילחם ולהדגיש שאני שואל, ורק אז הרב הסכים לענות. וגם
אז לא ענה בצורה חותכת, כדי שלא יהיה סותר את דבריי.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

אחרי הטקס ניגשתי אל הרב ושאלתי אותו מה העניין. הרב השיב לי: שמתי לב שבסידורים האלה אין ברכות, לא ב"ברוך שאמר", לא ב"ישתבח" וכדומה. אני מבין שאלה סידורים מיוחדים לבנות. מדוע ייגרע חלקן? מדוע שלא...
הרב הסביר: כשנכנס אלי ניצול שואה עם דור רביעי, אני לא רשאי להישאר לשבת. פתאום הבנו את גודל המעמד וגודל הנס. נזכרנו בדברים שאבא אמר לנו כשנולדה לו הנינה הראשונה: "אם מישהו היה אומר לי...
בחלומי אני רואה את הרב זצ"ל מרים את ידו ונותן לי כמה מכות במקום הניתוח.התעוררתי עם כאבי בטן חזקים מאוד, ממש התפתלתי מכאבים. זכרתי את החלום ולא הבנתי למה הרב הכאיב לי כל כך. הכאבים...
טוב שהתקשרת. מתחילת הערב גם אני וגם הרבנית אומרים תהילים בשביל אשתך שתלד בשלום. אם לא היית מתקשר – היינו אומרים תהלים עד הבוקר. טוב שהתקשרת!
למחרת, עדיין בהילולה של רשב"י, פנה אל הרב שמואל אליהו אדם וסיפר: שירתי בנח"ל החרדי ביחד עם בנך אריאל. אשתי ואני היינו נשואים שנים, אבל לא זכינו לילד. בכל פעם אשתי נכנסה להיריון, אבל הפילה...
סיפר הרב משה ברכה, הצלם של שיעורי "קול צופייך": הרב היה מקפיד מאוד שלא לפגוע בכבודו של אף אחד. הייתי עד בעצמי לעשרות מקרים שבהם אנשים הגיעו אל הרב זצ"ל וביקשו ממנו שישמש כסנדק בברית...