סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

ברכה לרבנים

הרב ביקש מאתנו המורים להישאר ואמר שיש לו ברכה מיוחדת גם בעבורנו. חשבנו שהוא יברך אותנו בברכות הרגילות, אבל הוא הפתיע אותנו ובירך בנוסח הזה: אני מברך אתכם שבעוד כמה שנים תלמיד שלכם ייכנס לבית-הכנסת, ואתם תעמדו!

סיפר שמעון ברק, לשעבר מחברון והיום ממעלה-אדומים: לימדתי בתלמוד
תורה "זילברמן", שהקים ברוך מרזל בחברון בעשר אצבעותיו. היינו נוהגים
להגיע אל הרב זצ"ל בכל שנה עם התלמידים, כדי להתברך. שנה אחת הגענו למקום
בעשרת ימי תשובה, והמזכירים אמרו לנו שלרב אין זמן, הוא עסוק מאוד והוא לא יכול
לקבל אותנו.
 
אבל הרב חשב אחרת. מבחינתו, תינוקות של בית רבן הם העתיד של עם ישראל, ולכן
הוא היה מוכן להשקיע בהם כל זמן שבעולם, גם כשזמנו היה דחוק. הוא קרא לנו אפוא
להיכנס, ולא הסתפק בברכה כללית לכל התלמידים, אלא ברך תלמיד אחר תלמיד. והברכות
שלו – יקרות מפנינים. לכל אחד הברכה הראויה לו. התלמידים יצאו, ואנחנו הרבנים
חשבנו שכדאי שנמהר לצאת, שהרי לרב אין זמן. אבל הרב ביקש מאתנו המורים להישאר
ואמר שיש לו ברכה מיוחדת גם בעבורנו. חשבנו שהוא יברך אותנו בברכות הרגילות, אבל
הוא הפתיע אותנו ובירך בנוסח הזה: אני מברך אתכם שבעוד כמה שנים תלמיד שלכם
ייכנס לבית-הכנסת, ואתם תעמדו. התלמיד ימחה: למה כבוד הרב עומד? אתה הרב שלי,
אתה לימדת אותי. ואתם תשיבו לו: לא, אתה תלמיד חכם גדול, אני צריך לעמוד לכבודך.
כך תתווכחו, ולבסוף תבואו אלי ואני אפסוק לכם.
 
מיותר לומר כי באותה שעה הבנו כי אנחנו מלמדים תלמידים שכל אחד מהם יכול להיות
דיין בבית-דין או ראש ישיבה. רב חשוב או גדול הדור. והיינו נזהרים מאוד בכבודם
של התלמידים ובתורה שאנו מלמדים שתהיה מדויקת, כי מי יודע בפני מי מתלמידנו
נצטרך לעמוד ברבות הימים.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

אחי הגדול שימש כחזן בבית כנסת בראשון לציון, ובתקופה מסוימת החלו שם קצת מחלוקות והוא התלבט האם עליו לעבור לבית כנסת אחר. לאחר לבטים, החליט לשאול את הרב זצ"ל. הוא ניסח מכתב לרב ובו תיאור...
סיפר אריה אביטבול: אחי, ד"ר אילן אביטבול, הוא יינן, מומחה בטעימת יינות ובאבחנה דקה בנוגע לאיכות שלהם, וכן מומחה בשיפור היינות ושדרוגם. המקצוע שלו נחשב למבוקש מאוד והוא נסע ללמוד להיות יינן בדרום צרפת. במהלך...
איך מגיבה בתו של מרן בהיותה ילדה קטנה לבקשת הרבנית שתחי' לפנות את מקומה בחדר למען שיעור נשים בבית הקטן שלהם? הבית של מרן הבית של כל עם ישראל 
ך אמר הרב: אותי לא מעניין מה אתה היית מעדיף. אני מסתכל רק על הילד ומה מתאים בשבילו!
הגמרא אומרת שבית דין של מעלה יושב לדין באותם ימים שיושב בית דין של מטה (שבת קכט ע"ב) ו"אין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדש"...
באותה פגישה היא סיפרה לי סיפור מדהים. מתברר שבאותו בוקר היא באה עם אביה לבית מרן הרב אליהו זצוק"ל וביקשה ברכה לקראת נסיעה לגרמניה לחודש ימים. הרב ברך אותה ואמר: את צריכה להכיר את בן...