סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

דרכו של איש לחזר על אישה

סיפר
הרב רפאל יצחק הרקם, ממלבורן שבאוסטרליה: פעם הגעתי אל הרב זצ"ל עם אחותי
וביקשנו ברכה לשידוך בעבורה. ענה הרב ואמר: אישה לא צריכה לדאוג, אלא הגבר צריך
לדאוג. כמו שדייג מחפש אחרי הדגים, ולא הדגים מחפשים אחריו.

המקור של דברי הרב הוא בגמרא: "רבי שמעון אומר: מפני
מה אמרה תורה כי יקח איש אשה, ולא כתב כי תלקח אשה לאיש? מפני שדרכו של איש לחזר
על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על איש; משל, לאדם שאבדה לו אבידה (לאדם אבד
הצלע), מי חוזר על מי? בעל אבידה מחזר על אבידתו" (קידושין ב ע"ב).

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

שיתפתי את המזכיר של הרב ברצון שלי, אמרתי לו שאני רוצה לתרום, אבל המזכיר חייך ואמר: אתה רואה, אין פה שום קופה, אתה לא יכול לתרום. סיפרתי לו שקיבלתי עצה ששווה לי המון, שייקחו את...
הרב כתב לו: כל רב רשאי לפסוק במקומו לפי מה שזכה ללמוד תורה, ואין רשות לאף רב אחר להתערב. אותו אדם לא הרפה וכתב: הרב שואל מה דעת הרב. על כך השיב הרב: אבל אם...
יהודי קשיש וירא שמיים גדול מתרעם על האנשים ששוכחים להזכיר בראש חודש "יעלה ויבוא" תמיהתו גדולה שבעתיים על כך שאותם יהודים גם אינם מרגישים הארה של ראש חודש... את התשובה לכך קיבל מהרב עוד באותו...
איך מרן הרב פסק לבחור שרצה להגביה את קומתו הפיזית באמצעים מלאכותיים ובכך אולי לגנוב את דעתה של המשודכת?
 אני יודע שבנך נמנה על חבורת נערים שמשוטטים ברחובות, אבל יש אולי דבר שאתה לא יודע עליהם. מדי פעם חבורת הנערים הזאת מגיעה לביתו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל לפי הזמנתו, הוא מארח אותם ולא...
כפי שכבר סיפרתי, מצבי הכלכלי לא היה טוב והייתי שקוע בחובות. יום אחד באתי אל הרב בשאלה האם לפתוח חנות במחנה יהודה, ומה למכור. הרב כתב לי "חלבה" ומתח שלושה קווים מתחת למילה. תמהתי מאוד....