סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

הוא ישמע!

סיפר
יצחק צדיק מגבעת זאב: זכינו והרב מרדכי אליהו זצ"ל היה הסנדק בברית של בננו
לפני 14 שנה. התלבטנו אז כיצד לקרוא לבן, האם מתניה או עידו. שאלתי את הרב
זצ"ל והרב אמר – עידו.

אחר כך קראנו במדרש שעידו היה
נביא שנעשה לו נס גדול, שהיה ירבעם בן נבט מקטיר לעבודה זרה ולא יבשה ידו. אבל
כשבא ירבעם בן נבט לתפוס את הנביא יבשה ידו. עליו נאמר "נקם הקדוש ברוך הוא
על כבודו של צדיק יותר מכבודו, עומד ומקטיר לעבודת כוכבים לא יבשה ידו, ובשביל
לעז הצדיק יבשה ידו" (מלכים א יג). עם זאת, אחר כך פיתה אותו נביא השקר
ואכל למרות שהיה אסור לו.

לא הייתי רגוע וחזרתי לרב.
שיתפתי את הרב בהרהוריי על כך שעידו לא שמע בקול ה' ועל כן אני חושש לקרוא לו
בשם הזה, והרב השיב בשתי מילים: הוא ישמע! היום אני יכול להעיד על כך. ה' חנן
אותנו ברוך ה' ב-11 ילדים, אבל הילד הזה שומע מאוד בקול ה', קם בשבתות לתפילת
ותיקין, יש לו יראת שמים מיוחדת והוא לומד תורה במסירות בישיבה. עד היום אני
נזכר בשתי המילים שאמר לי אז הרב בחוכמתו, ורואה איך בחסדי ה' המילים שלו
מתממשות למול עיניי.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סיפר הרב בני מכלוף, לשעבר רב פיקוד צפון ורב פיקוד מרכז: כאשר בני יעקב היה בן שלוש, תקף אותו חיידק אלים. במקום לקחת אותו לבית החולים, לקחתי אותו אל הרב זצ"ל. זה היה מבהיל, כי...
כשנודע לי לאחר מכן על קרוב משפחה שנעדר כשבוע, סיפרתי לבני משפחתו על הסגולה הנ"ל, הגיעו עשרה אנשים מחבריו ובני המשפחה מאזור המרכז להר המנוחות בגבעת שאול, וכשעתיים לאחר שסיימנו את קריאת פסוקי התהילים נמצא...
סיפר יוסף אברמסון מגבעת אסף: באחד הלילות קראתי לילדיי סיפור לפני השינה מהספר הנפלא "אביהם של ישראל". כיוון שהיה זה מוצאי שבת, בחרתי בסיפור קצר הקשור לשבת בשם "נרות כעין החשמל" ובו מסופר שהרב לימד...
כשרואים את זה בעיניים ממש – זה אחרת. אין שום הסבר למה שקרה שם...
נסענו אתו מייד לבית-החולים "שערי צדק", ובמשך לילה שלם ניסו להחזיר לו את העצם למקומה, כשהוא מורדם, אך ללא הועיל! זאת הייתה אחת הפעמים שראינו בחוש איך ברכותיו של הרב מתקיימות. איך הוא פועל מעבר...
בשקט היה הרב אומר לנו שזוהי "נדבת שבת". איך אתה יכול לתת צדקה בשבת? הרי אין לך אפשרות לתת כסף לעני. הכבוד שאנחנו נותנים להם – זוהי נדבת השבת שלכם...