סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

הזוכר לחייבים טובות

פעם
ליוותי את הרב זצ"ל מבית הכנסת לביתו, ובדרך ביקש הרב שניכנס לאנג'ל לקנות
לחמניות. לפני הקנייה גילה הרב כי אין בידו ארנק, ועל כן ביקש ממני להלוות לו
עשרה שקלים.

מיד כשקיבל הרב לידו את הכסף, הוא הוציא שטר
חוב וכתב כי הוא חייב לי עשרה שקלים. הרב כנראה ראה את פליאתי, שהרי מדובר בסכום
כסף לא גדול, מה גם שמדובר בכבוד הרב, ולכן בוודאי שאינני חושש. על כן הסביר לי
הרב שיש הלכה בשולחן ערוך (חושן משפט סימן ע) שכתוב בה: "אסור להלוות בלא
עדים, ואפילו לתלמיד חכם, אלא אם כן הלוהו על המשכון. והמלוה בשטר משובח יותר.
וכל המלוה בלא עדים, עובר משום לפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט, יד), וגורם
קללה לעצמו". זכיתי אפוא גם להלוות כסף לרב וגם ללמוד הלכה.

כשהגענו לביתו של הרב, הוא ביקש ממני להמתין, החזיר לי
עשרה שקלים, לקח את שטר החוב וקרע אותו לגזרים.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

כאשר הרב הגיע למקום, חיכה לו בפתח בית המדרש סטודנט, שהחל לנאץ ולגדף את הרב. הוא כעס כל כך, עד שיצא לו קצף מהפה. בצעקותיו הוא דיבר סרה על הרב עובדיה זצ"ל. כי חשב שמדובר...
יש מצלמת אבטחה שנמצאת על גג המבנה בהר המנוחות, וחשבנו שנוכל לגלות דרכה מי גנב את הציוד. כשהרצנו את הצילום, ראינו שבשעה 05:00 בבוקר נכנס פועל בן מיעוטים לכיוון הקבר של הרב, התעכב שם כעשרים...
 לאחר שיצאה הרב הסתכל עלי מחויך ואמר: רבי יהודה, אתה יכול לפתוח קליניקה. הדברים נאמרו בחיוך, אבל הרגשתי שהוא רוצה לחזק אותי, שלא ארגיש לא בנוח מכך שהרשיתי לעצמי למלא את מקומו כביכול...
סיפורה של גנית שושני התרחש לפני כ-14 שנים, עת ילדה את בניה התאומים. אחד הבנים היה מעט צהוב בתחילה, ולמרות שבמועד הברית הבריא מהצהבת התברר כי לא עלה מספיק במשקל. לאחר התייעצות עם המוהל הוחלט...
רב הניח את ידו על ראש הילד ואמר: "ישלח דברו וירפאם". לאחר שלושה ימים הילד נעמד והתחיל ללכת. היה זה פלא גדול בעינינו! 
סיפרה שרה נבנצאל: היינו זוג צעיר, בהריון ראשון. מדרך הטבע ההתרגשות בהריון הראשון היא גדולה יותר, וגם החששות. במהלך ההריון היו סיבוכים, דבר שגרם לכך שהוצרכתי להתאשפז שוב ושוב. כעבור כמה סבבים של אשפוז, הרופאים...