סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

החיד"א של החטופים

כשנודע לי לאחר מכן על קרוב משפחה שנעדר כשבוע, סיפרתי לבני משפחתו על הסגולה הנ"ל, הגיעו עשרה אנשים מחבריו ובני המשפחה מאזור המרכז להר המנוחות בגבעת שאול, וכשעתיים לאחר שסיימנו את קריאת פסוקי התהילים נמצא הנעדר!

סיפר הרב אהרן ירון כלף שליט"א: מרן מו"ר הראשל"צ
הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היה מורה בחיי חיותו, במקרה של נעדרים,
לשלוח מניין גברים לקבר החיד"א ולקרוא מספר תהילים החיד"א את אותיות
שם הנעדר ושם אמו כסגולה בדוקה למציאתו.
 
שמעתי מחבר על מקרה שהסגולה פעלה. כשנודע לי לאחר מכן על קרוב משפחה שנעדר
כשבוע, סיפרתי לבני משפחתו על הסגולה הנ"ל, הגיעו עשרה אנשים מחבריו ובני
המשפחה מאזור המרכז להר המנוחות בגבעת שאול, וכשעתיים לאחר שסיימנו את קריאת
פסוקי התהילים נמצא הנעדר! לאחר מכן סיפרתי לרבנו זצוק"ל את המעשה, והוא
השיב בפנים צוהלות: "ברוך ה', זה עובד".

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

איך מרן הרב פסק לבחור שרצה להגביה את קומתו הפיזית באמצעים מלאכותיים ובכך אולי לגנוב את דעתה של המשודכת?
הרב שלמה כהן, ראש ישיבת "אור ודרך", הוציא שולחן ערוך של חכמי המערב והכניס בו הרבה אחרונים חשובים. בספרו הוא מספר מעשה שהיה עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל. וכך היה המעשה: הרב זצ"ל הגיע לשמחה...
 תמיד שמעתי שהרב לא מקבל כסף, אבל כשראיתי את הדברים במו עיני הייתי מופתע מאוד. הרב לא הסכים לקבל כסף בשום פנים ואופן...
סיפר מנחם הרטמן, שליח חב"ד בווייטנאם: לפני שיצאנו לשליחות, הגענו לרב זצ"ל לשיעור. אנחנו בידידות עם הרב, וזכינו שאף יחתן אותנו. אחרי השיעור חמי, הרב דויטש, סיפר לרב שאנחנו נוסעים לשליחות בווייטנאם ומבקשים ברכה. הרב...
הגמרא אומרת שבית דין של מעלה יושב לדין באותם ימים שיושב בית דין של מטה (שבת קכט ע"ב) ו"אין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדש"...
וב חשבתי שאולי מדובר במקרה, אבל בראשי חלפה מחשבה: מעניין אם כשאחזור הביתה בשעות הצהריים הנר יהיה עדיין דולק. אחרי תפילת השבת הלכתי לסעוד אצל אמי וחזרתי בסביבות השעה 13:30. זה היה מדהים.