סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד

הגמרא
אומרת שאסור לרב שלא ללמד את מי שרוצה ללמוד. וכך בגמרא: "אמר ר' חייא בר
אבא אמר רבי יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד שנא' למס מרעהו
חסד רב נחמן בר יצחק אומר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר ויראת שדי יעזוב"
(כתובות צו ע"א). הרב שוקרון ממבשרת ציון אומר כי ראה את הדברים על עצמו,
וכך הוא מספר: לפני כעשרים שנה התחלתי לעסוק בכתיבת סת"ם, והייתי מגיע מפעם
לפעם לתפילת ותיקין עם שאלות לרב זצ"ל. אבל חלק מהמתפללים והאנשים הקרובים
לרב כנראה לא אהבו את זה ואמרו שלא ייתכן שיהיה עוד אדם שיטריד את הרב עם שאלות
אחרי התפילה, ולכן לקחתי צעד אחורה.

פעם בכל זאת הגעתי אל
הרב עם שאלה שהייתה לי עם תפילין שכתבתי, והיו שם מי שניסו לעצור אותי ואמרו
שהרב ממהר, אבל הרב עצר הכול ואמר: זה לימוד תורה. הרב שמע את השאלה שלי, וכנראה
גם את מה שלא שאלתי , ואמר לי: מהיום תבוא אלי עם כל שאלה.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סיפר הרב אברהם אליהו, נכדו של הרב זצ"ל: היה זה באחת משבתות החורף, בהיותי כבן שבע. הרב התנהל לאיטו עם קבוצת מלווים שליוותה אותו לביתו, וכדרכו השיב על שאלותיהם. לפתע החל יורד גשם מלווה ברוחות...
. הרב עלה אל הבית, נכנס לסלון ושר ורקד עם כל התלמידים "על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו". אחרי רבע שעה הוא שאל אותי: האם יצאתי ידי חובה? לא הבנתי את שאלתו. וכי איזו...
הרב בירך אותו, ואחר כך הסתכל לצדדים לחפש את המלווים של החתן. אני עמדתי בצד, כדרכי. כשהרב הבחין בי הוא שאל אותי: מה אתה רוצה ברכה? אמרתי לו: ילדים! 
על הזהירות של מרן הרב זצוק"ל בהלכות כבר סופר רבות בספרים הקודמים. חכמינו אמרו כי במקום שבו אדם נמצא בעולם הזה, כך הוא נמצא גם בעולם הבא. ועל כך יעיד הסיפור הבא.   סיפר ליאור:...
נדהמתי מכוח ההכרעה של הרב, שלא היסס ולקח את הדבר על עצמו. מכרנו אפוא את כל כלי העבודה הכבדים שלנו, טרקטורים ומחפרים גדולים, משאיות וציוד מכני כבד, לרב זצ"ל, והוא מכר אותם לערבי שיבנה את...
כשהרב היה צריך לצטט פסוק בתוך דברי התורה שלו, הוא היה אומר רק חצי פסוק או שהיה משנה קצת..מי שלא הכיר את הרב היה חושב שהרב אינו יודע לצטט פסוק שלם, והיו אף כאלה שהיו...