סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם

יש
פסוק שאומר: "וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ
מַאֲכָל" (ויקרא יט כג). אמר להם משה לישראל: כשאתם נכנסים לארץ ישראל, כל
אחד ואחד מכם יטעון את מכושו ויצא ויטע נטיעות (ע"פ מדרש רבה ויקרא פרשה כה
פסקה ה). ובמדרש (תנחומא קדושים פרק ח) "אמר להם הקב"ה לישראל
אע"פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירין
בנטיעות. שנאמר: 'ונטעתם כל עץ מאכל'. כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים,
אף אתם היו נוטעים לבניכם". כך פירשו חכמים במדרש (בראשית פרשה סד פסקה ג)
למה חשובה הנטיעה הזאת? כי היא קובעת את יישוב ארץ ישראל. וכך פירשו את המילים
שאמר אלוקים ליצחק אבינו "שכון בארץ" – עשה שכונה בארץ ישראל. הוי
נוטע. הוי זורע. הוי נציב! על כן היה מרן הרב אליהו זצוק"ל שמח לראות
נטיעות של יהודים בארץ ישראל, שהרמב"ן כותב כי זאת מצוות יישוב הארץ,
"שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק
וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה". סיפר חכם שאול קוקה:
פעם הבאנו ערבי שישתול אצלנו בגינה עץ לואיזה, אבל לא הבנו מדוע העץ לא גדל
ומתפתח. סיפרתי לחכם מרדכי אליהו זצוק"ל על הדבר, והוא שאל מיד: מי שתל את
העץ? השבתי שהבאנו פועל ערבי. השיב הרב: מה פתאום? תוציאו אותו ותשתלו שוב,
והפעם על ידי יהודי. עשינו כדברי הרב, ומאז הוא צומח יפה.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

בשבת של פסח התארחנו בבית מלון בירושלים. במלון היו הרבה לא יהודים, עובדים ומתארחים, והרגשתי לא נעים שבאתי לירושלים להתקדש ואני צריך לעשות את החג לצד גויים. כנראה הנפש השפיעה על הגוף שלי, כי בבוקר...
בציונו של רבי מאיר בעל הנס התפללתי כנראה בקול, שתמצא את הזיווג האמיתי שלה ממש תוך שנה, אבל התגובה שלה שוב הפתיעה אותי. תגובה שהביעה זלזול וחוסר אמון שדבר כזה יכול לקרות...
פעם אחת רבי ברוך חלה ואושפז בבית החולים. הרופאים אמרו שמצבו לא טוב. הרב אליהו הגיע אליו לברכו ואמר לו: רבי ברוך, מה אתה עושה פה? עם ישראל צריך אותך, קום וצא!
היה לי אירוע מוחי ובעקבותיו נפצעתי. לא הצלחתי לדבר וחצי מהגוף שלי היה משותק. ההורים שלי החליטו לקחת אותי לרב אליהו זצ"ל שיברך אותי ויתפלל בעבורי. הגענו לבית הדוד שלי, שהיה שכן של הרב, ויחד...
רב השיב לי בנחת: תנוחי קצת ואל תלכי לבית החולים עד שאומר לך לעשות כן. בחמש לפנות בוקר התקשר אלינו הרב ואמר לבעלי שהגיע הזמן, ללכת מיד לבית החולים. הפעם כבר למדתי את הלקח ויצאנו...
התפילות היו יומיות במחיצת מרן הרב  נודעו לשם ולתהילה באוירת הקדושה והחמימות - מקום שיש בו גם יראה וגם אהבה