סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

זהירות בטהרה

שני הרבנים הללו קיבלו שיעור על הזהירות שצריך בענייני טהרה. על החובה שיש בסייעתא דשמיא...

סיפר הרב יוסף מוגרבי, ראש מוסדות "תפארת בנים" בחולון:
תלמיד חכם חשוב, שהיה פוסק בהלכות טהרה באחת מבתי הדין בבני-ברק, שמע שאני מקורב
לרב אליהו זצ"ל. כיוון שהוא שמע שהרב הוא מומחה בהלכות טהרה, ביקש לבוא אתי
אל הרב לבדוק את המומחיות שלו. אמר לו הרב: תביא אתך עדים שכבר פסקתם בבית הדין
שלכם ואראה לך איך פוסקים אצלנו.
 
אחרי זמן בא אותו רב עם ערמה של עדים, והביא אתו רב נוסף. אמר לו הרב: תבחר
ותוציא אחד מהם. הוציא אותו הרב עד אחד. אמר לו הרב: תבדוק אותו. בדק ואמר:
טהור. ביקש הרב שייתן לחברו שבא אתו. גם הוא בדק ואמר: טהור. לקח הרב את העד,
הציץ בו שנייה קלה, לקח עט וסימן על העד עיגול כחול. אמר לנו לפתוח את הווילון
כדי שייכנס אור נוסף לחדר וביקש מהם להסתכל שנית על העד במקום שהוא סימן. נרעד
אותו תלמיד חכם לראות שבתוך העיגול הכחול הייתה טיפה קטנה של דם. שני הרבנים
הללו קיבלו שיעור על הזהירות שצריך בענייני טהרה. על החובה שיש בסייעתא דשמיא.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

הרב נהג לספר על דודו רבי יהודה צדקה זצ"ל על ויכוח של קשישים בבית אבות אם עברו בכביששבע או שמונה מכוניות... בזכות אותו ויכוח נוסד שיעור תורה באותו מקום
רב ניגש מייד לצד המעשי של הערכה ואמר לו מה צריך לשפר בה. הוא שיפר, וכך יצאה הערכה אחר כך לשוק. מי שהכיר את הרב ידע כי המעשיות שלו בהלכה הייתה חשובה עד מאוד...
עוד סיפר משה אייזן מפסגות: בני הגדול משתמש בשתי ידיו. הוא כותב ביד שמאל, אבל יד ימינו היא החזקה. כאשר היה אמור להניח תפילין בפעם הראשונה לפני בר המצווה, בשנת תשס"ד, הבאתי אותו לרב אליהו...
איך מרן הרב פסק לבחור שרצה להגביה את קומתו הפיזית באמצעים מלאכותיים ובכך אולי לגנוב את דעתה של המשודכת?
סיפר צבי ארנהיים: היו יהודים יוצאי פרס שאחרי עידן האייתולה חומייני עזבו את איראן והיגרו לקליפורניה. אלא שהמעבר הזה היה כרוך בעוגמת נפש גדולה, שכן בפרס רובם שמרו תורה ומצוות, וכאשר הגיעו לקליפורניה פרקו כל...
כבר שנים רבות יש מלחמות בתוך סוריה, שלטונו של אסאד רופף מאין כמוהו, כמעט מיליון הרוגים, יותר משני מיליון פליטים, דעא"ש, אירן, רוסיה, טורקיה וחיזבאללה מעורבים, ואף אחד לא יודע אם הנשיא הסורי יחיה או...