סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

חידוש ששווה לחיים

סיפר
בנו של הרב זצ"ל, הרב יוסף אליהו שליט"א: האדמו"ר מנובומינסק
זצ"ל, יושב ראש מועצת גדולי התורה בארצות הברית, שנפטר השנה, היה בידידות
עם הרב זצ"ל. תמיד כאשר שהה בארץ היה מגיע לבקר את הרב בביתו, וכאשר הרב
היה בארה"ב היה הוא מגיע לבקר אותו.

באחת הפעמים,
כאשר הרב ביקר אותו בישיבה שלו בארה"ב, הם נכנסו לחדר כלשהו, בו ישבו בניו
וכמה מראשי הישיבה ודיברו ביניהם בדברי תורה. הם בדיוק דיברו על הרהור כדיבור
דמי או לא (האם הרהור נחשב כדיבור).

הרב אמר לאדמו"ר
שלדעת הרמב"ם הרהור כדיבור דמי, וזהו גם הפשט בבן איש חי שאומר שבכל פעם
שאומרים ברכה יש להרהר בשם ומלכות בליבו. האדמו"ר השיב שאין פשט כזה
ברמב"ם ואף לא ברמב"ם אחר והתפתח ויכוח גדול בנושא.

או אז ביקש הרב אליהו להביא את הרמב"ם בהלכות ברכות,
פתח והראה לאדמו"ר את ההלכה שכתובה בו: "כל הברכות כולן צריך שישמיע
לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע לאזנו יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך
בלבו" (פרק א הלכה ז). וזו הוכחה שלדעת הרמב"ם הרהור כדיבור דמי.

האדמו"ר התפעל מאוד. הוא רמז לאחד מבניו, והלה הכניס
בקבוק יין וגביעים מכסף ובאמצע הפלפול מזגו יין לגביעים. הרב שאל אותו מדוע
היין, והוא השיב לו: אמנם אני ראש ישיבה, אבל אני גם אדמו"ר. כשאומרים כזה
חידוש צריך לשתות "לחיים"!

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

בהגיעי לאולם באיחור כל כך גדול מצאתי אנשים קצרי רוח. חלקם הסתכלו עלי במבט מאשים, מבט ששואל: איך העזת לאחר כל כך הרבה? וחלקם אף שאלו אותי אם אני יודע שהרב אליהו ממתין לי כבר...
הרב לחש כממתיק סוד: אני חושב שהיא רוצה לגייר אותו. הקאדי הסתכל על הרב כלא מאמין ושאל: מה פתאום? הם אוהבים ורוצים להתחתן. למה אתה אומר כך? השיב לו הרב: אני מציע שתשאל אותם אם...
פעם פרסם הרב זצ"ל הלכה בעיתון "שבת בשבתו" בזו הלשון: אם רוצה לנסוע בערב שבת מחוץ לעיר, למשל מירושלים לבני ברק, ייחשב את זמן הנסיעה בערב שבת כפול מזמן הנסיעה שבכל יום, ולכן אם זמן...
איך מרן הרב הגיב לכך שהציעו לעשות ספר שלם רק מהשאלות שנשאל בדרכו לביתו? היחס המדהים של מרן הרב לילדים קטנים גם בשאלות שנראות כמגוחכות - היחס שהעניק מרן לאותם ילדים הותיר בליבם רושם לדורות
התחלתי לראות את ברכת הרב פועלת. לאחר כמה זמן הם אמרו לי: אנחנו מניחים תפילין בכל יום. כך לאט לאט החלו שני התלמידים הללו לקיים מצוות ולשמוע שיעורי תורה. גם היום הם הולכים יחד, האחד...
כבר שנים רבות יש מלחמות בתוך סוריה, שלטונו של אסאד רופף מאין כמוהו, כמעט מיליון הרוגים, יותר משני מיליון פליטים, דעא"ש, אירן, רוסיה, טורקיה וחיזבאללה מעורבים, ואף אחד לא יודע אם הנשיא הסורי יחיה או...