סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

 טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע!

 דקות ספורות לאחר מכן התקשרה אשתו של אותו מלמד והזעיקה אותו הביתה. התחילו לה כאבים לא מוסברים והיא צריכה אותו דחוף. הוא ביקש רשות ללכת באמצע הביקור של הרב מרדכי אליהו, ואני אמרתי בלבי: הנה, הברכה של הרב מתקיימת.

אני מלמד בכולל "נר התורה" וגם מנהל בתלמוד-תורה
"ויאמר יצחק" – "במסילה נעלה". הרב אליהו זצ"ל היה
מגיע אלינו לעתים להעביר שיעורים, הן בישיבה והן בתלמוד-תורה, לחזק את התלמידים.
הכרנו את כוחו וכוח גזרותיו ובכל פעם מחדש שמחנו על בואו.
 
באחת הפעמים כשהרב היה אצלנו, ניגש אליו אחד המלמדים בתלמוד-תורה וביקש ברכה.
אשתו הייתה מעוברת, והעובר שכב לרוחב הבטן, מאוזן. מצב כזה עלול להקשות מאוד על
הלידה. הרב שאל לשמה של האישה ובירך, וגם סימן בידו תנועה שהתינוק יתהפך.
 
זה קרה ממש ברגע שהרב אמר את דבריו. דקות ספורות לאחר מכן התקשרה אשתו של אותו
מלמד והזעיקה אותו הביתה. התחילו לה כאבים לא מוסברים והיא צריכה אותו דחוף. הוא
ביקש רשות ללכת באמצע הביקור של הרב מרדכי אליהו, ואני אמרתי בלבי: הנה, הברכה
של הרב מתקיימת. טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע.
 
ובאמת כך היה. אותו מלמד הגיע עם אשתו לבית-החולים כשהיא סובלת מכאבים. בבית-החולים
בישרו לה: העובר שהיה שוכב לרוחב הבטן התיישר וראשו נמצא בדיוק בתנוחה שבה הוא
צריך להיוולד.
 
זה היה ממש פלאי לחוש את הברכה מתממשת באותו הרגע שהרב מברך. גדולים מעשי
צדיקים.
(הרב משה חיוני, ראש כולל "נר התורה"(

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

לאחר שסיימתי את דבריי, נפנה הרב זצ"ל לרב לחיאני ואמר: האם קיבלת תשובה לשאלה שלך? הרב לחיאני לא הצליח להסתיר את ההלם שגרמו לו דבריו של הרב והשיב: זה בדיוק מה שרציתי לשאול!
באמצע הדרך הגיע זמן תפילת מנחה, והבבא סאלי שישב מאחורי הנהג הקיש במקלו על הנהג ואמר לו: תעצור! אני צריך להתפלל מנחה. בסדר, השיב לו הבבא סאלי, וירד עם כל המזוודות מהאוטובוס...
מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה מוכן למסור נפש למען עם ישראל. למרות שהרב אליהו לא היה נביא, הייתה בו הבחינה של אליהו הנביא, בחינה של מסירות נפש למען עם ישראל, סנגוריה עליהם עד כדי...
רב הניח את ידו על ראש הילד ואמר: "ישלח דברו וירפאם". לאחר שלושה ימים הילד נעמד והתחיל ללכת. היה זה פלא גדול בעינינו! 
יהודי קשיש וירא שמיים גדול מתרעם על האנשים ששוכחים להזכיר בראש חודש "יעלה ויבוא" תמיהתו גדולה שבעתיים על כך שאותם יהודים גם אינם מרגישים הארה של ראש חודש... את התשובה לכך קיבל מהרב עוד באותו...
 הרב הסתכל על הדבש והסתכל עלי, ואז השיב לי תשובה שהפתיעה אותי מאוד: מותר לאכול, אם אתה מסוגל לאכול דבש כזה...