סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

כוחה של תפילה

סיפר
הרב רפאל יצחק הרקם, ממלבורן שבאוסטרליה: פעם שאל בן דודי, רבי רפאל הלוי, את
הרב זצ"ל למה אנחנו צריכים להתפלל את אותן התפילות בכל יום. הרב השיב שישנם
כמה עניינים בתפילות.

א] אם אדם ניגש לתפילה בחרדת קודש
ויודע שהוא מדבר עם ה' על צורכי עם ישראל, בכל יום יש צרכים אחרים ויש בקשות
אחרות על צורכי העם באותו היום. ממילא אולי מדובר על אותן מילים, אבל בוודאי זו
לא אותה תפילה.

ב] לכל תפילה יש השפעה גדולה על כל העולם.
אנחנו לא יודעים להבחין בכך שהתפילות הן במקום עליון שנסתר מבני אדם. אבל אם
מסתכלים – רואים שהתפילות פועלות ומעלות את כל המציאות למעלה. במשך אלפי שנים
התפללו היהודים בתפילת י"ח לעלות לארץ ישראל, לבנות את ירושלים, התפללו על
תשובה ועל בניין התורה, ואנחנו רואים איך ה' שמע את תפילותינו על כלל ישראל.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

יום אחד נכנס ללשכה אדם גס רוח ואמר לרב: משמים שלחו אותי שתיתן לי 50 שקל. הייתי אצל הרב פלוני ולא עזבתי אותו עד שנתן לי 50 שקל. בתחילה הוא לא רצה לתת לי, אבל...
מספר ר' שאול קוקה: כשהייתי ילד למדתי אצל מרן הרב אליהו זצ"ל בתלמוד תורה "תורת אהרון", ולמרות שהייתי ילד בתלמוד תורה הרגשתי את האהבה הגדולה שלו לילדים, ואני מצדי החזרתי לו אהבה והייתי קשור אליו...
ואז הרב אמר בהתרגשות תוך כדי סערות רגשות :"את הישיבה מנהלים ראש הישיבה והר"מים, ולא מקובלים מבחוץ. תעשו מה שנראה לכם שהוא טובת הישיבה!"
הרב נהג לספר על דודו רבי יהודה צדקה זצ"ל על ויכוח של קשישים בבית אבות אם עברו בכביששבע או שמונה מכוניות... בזכות אותו ויכוח נוסד שיעור תורה באותו מקום
כעבור כמה זמן שלחתי שליח לציון של הרב אליהו זצ"ל, שליח שיתפלל בעבורי בציון שלו ובציון של החיד"א, כי הבנתי שהוא אמר שזה דבר שטוב לעשות כשמישהו צריך ישועה. לא עבר זמן רב, והנה הרב...
אמרתי לו לכתוב את השאלות שלו על דף, לבוא לשיעור ולראות האם אחרי השיעור יישארו לו שאלות או רק תשובות. חברי עשה כך, ובאמת אחרי השיעור הוא הוציא את דף השאלות וראה שעל כל שאלותיו...