סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

להזהר בהלכות שבת

הרב אמר שההיתר – היתר. אבל מי שהוא בעל נפש – נזהר מכל דבר שיש בו אפילו נדנוד של חילול שבת. כך הרב היה נזהר מכל נדנוד של איסור. אפילו קל שבקלים. 

הרב אליהו זצ"ל היה יושב פעמים רבות עם מהנדסים מומחים במכון
"צומת" וכדומה, על-מנת למצוא פתרונות לחולים בבתי-חולים. אחד מהם היה
פתרון לאנשים שהיו להם מוניטור ורוצים לצאת לשירותים. איך להתנתק מהמכשיר
ולהתחבר אליו בשבת.
 
למרות שהיה היתר לכך, היה הרב אומר שזה בשעת הדחק ומי שיכול – שלא יסתמך על
ההיתר הזה. באחת הפעמים שהייתי בבית-חולים אמר לי הרב: תביא חוט מאריך שנוכל
לחבר אותו למכשיר ולא תצטרך להשתמש בהיתר של ניתוק החוט וחיבורו מחדש.
 
הרב אמר שההיתר – היתר. אבל מי שהוא בעל נפש – נזהר מכל דבר שיש בו אפילו
נדנוד של חילול שבת. כך הרב היה נזהר מכל נדנוד של איסור. אפילו קל שבקלים.

(ר' עזרא ברנע, חזן בית-הכנסת "היכל יעקב")

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

התפילות היו יומיות במחיצת מרן הרב  נודעו לשם ולתהילה באוירת הקדושה והחמימות - מקום שיש בו גם יראה וגם אהבה
בכל פעם שאני עומדת לפני משהו גדול אני מבקשת ברכה מהרב אליהו זצוק"ל. לקראת הלידה הראשונה שלי לא יכולתי להגיע אל הרב, גם לאחר שהשתחררנו מבית החולים לא יכולנו להגיע אל הרב לקבל ממנו ברכה,...
לא הבנתי למה התכוון הרב עד שהגעתי לניתוח. בבדיקות שעברתי בסמוך לניתוח לא היה כל סימן ורמז לגידול. זה היה מפליא איך הגידול נעלם לו. 
 לאחר שהציון של הרב מרדכי אליהו זצ"ל הפך למקום עלייה לאנשים רבים לתפילות ולבקשות. בשעת ערב המתנתי בכביש בר אילן כדי להגיע אל הכניסה לעיר. הייתי כבר עייף, ועלתה בי משאלת לב לה', שכבר יבוא...
הגעתי עם התרנגול לבית-החולים, אבל ידעתי שאם יראו אותו לא יאפשרו לי להכניס אותו פנימה. לכן הכנסתי אותו לתוך קופסא. אלא שהשומרים בשער היו יסודיים מדי, וכאשר השומר הכניס ידו אל הקופסא, הוא נתקל ב…...
שני הרבנים הללו קיבלו שיעור על הזהירות שצריך בענייני טהרה. על החובה שיש בסייעתא דשמיא...