סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

ללמוד תורה בטהרה

בגמרא
(קידושין כט ע"ב) יש מחלוקת מה קודם למה, לימוד תורה או נשיאת אישה. אם
יתאחר מלישא כדי ללמוד תורה – יתקפנו יצרו. ואם יקדים לשאת אישה ואחר כך ילמד
תורה, הרי עול פרנסת הבית עליו, ואיך ילמד? מסכמת הגמרא שיש הבדל בין בני ארץ
ישראל לבני חוץ לארץ. ומסביר התוספות כי בני ארץ ישראל הם עשירים ולכן "טוב
לו שישא אשה וילמוד תורה בטהרה". אבל בני בבל עניים, ואם יתחתנו תחילה לא
יוכלו ללמוד תורה. "ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה?".

אני זכיתי ללמוד תורה בטהרה כמידתה של ארץ ישראל מברכת הרב
אליהו זצוק"ל. פעם באתי לרב אליהו זצוק"ל וביקשתי ברכה לזיווג הגון.
הרב הסתכל עלי במבטו העמוק ואמר לי: תהיה לך אישה שכל מה שהיא תרצה הוא רק שתשב
ותלמד תורה.

אני יודע שלא כל אדם זוכה לזה. אבל כך בירך
אותי הרב, וכך אכן קרה. זכיתי להתחתן עם אישה שמרוב אהבת התורה שלה לקחה על עצמה
את עול פרנסת הבית וטיפולו, וכל רצונה הוא שאשב ואלמד תורה. וזו זכות מיוחדת
במינה.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סיפר מרדכי מלול מבית הכנסת של הרב זצ"ל: פעם טסתי לאיים הקאריביים, וכאשר נחתי שם הודיעו בחדשות שאמורה להגיע לשם סופה גדולה בימים הקרובים. כל כלי התקשורת דיברו על הסכנה הגדולה שעלולה להיות בסופה, וזה...
לאחר מכן באו אלי שני אנשים מאירי פנים ביותר ואמרו לי: "אנחנו לא רוצים לראות אותך פה בעולם העליון. אנחנו רוצים לראות אותך שמח במירון. רוקד כמו שאתה רגיל לעשות כל שנה. לך רד לעולם...
. הרב עלה אל הבית, נכנס לסלון ושר ורקד עם כל התלמידים "על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו". אחרי רבע שעה הוא שאל אותי: האם יצאתי ידי חובה? לא הבנתי את שאלתו. וכי איזו...
כעבור חודש הגעתי לבית-החולים ביום שנקבע לי, שם צילמו לי את העין בסי.טי. והנה אני רואה את המומחה מסתכל עלי בתדהמה ואומר: "אין צורך בניתוח, הקרע הולך ונסגר. אבל אני לא מבין משהו. זאת לא...
עם הגיע אליו אדם ובפיו בקשה: הוא רוצה לעשות שותפות עם אדם עשיר אחד, והוא מבקש שהרב יברך אותו שיצליח. השיב לו הרב שהוא לא ממליץ לו לעשות שותפות עם אותו עשיר. אותו אדם תמה,...
בהגיענו למקום התברר שבאותו יום אמורה להתקיים במקום ברית מילה. על כן התבקשו האנשים שבאו להתברך להמתין עד אחרי הברית המיועדת. אבל הברית התעכבה עוד ועוד, ואני התחלתי לחשוש ולהילחץ שמא לא אספיק לעשות את...