סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

לעצור את ההתבוללות

סיפר
צבי ארנהיים: היו יהודים יוצאי פרס שאחרי עידן האייתולה חומייני עזבו את איראן
והיגרו לקליפורניה. אלא שהמעבר הזה היה כרוך בעוגמת נפש גדולה, שכן בפרס רובם
שמרו תורה ומצוות, וכאשר הגיעו לקליפורניה פרקו כל עול. הדברים הגיעו אף לכך שהם
התבוללו והתחתנו עם גויות.

בקליפורניה היה יהודי בשם הרב
הרש גרינברג, שכיום מתגורר ברמת בית שמש, והוא היה אחראי על החינוך של אותם
יוצאי פרס. כאשר מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל הגיע לקליפורניה, סיפר לו הרב
גרינברג על ההידרדרות שלהם מבחינה רוחנית וביקש שהרב ייתן להם שיחת תוכחה.
בנוסף, הוא ביקש לא להיות נוכח באותה שיחה, כדי לא להביך אותם. אך הרב זצ"ל
ביקש ממנו דווקא להישאר בשיחה.

לאחר מכן סיפר הרב גרינברג
איך הרב, בשיא העדינות והנעימות, אך גם בעוצמה ובתקיפות, הוכיח אותם על הבושה והעוול
שהם עושים לדורי דורות של האבא והסבא שלהם שהעבירו את המסורת במשך שנים בפרס,
ועכשיו הם הגיעו לפה והכול הולך לאבדון. הוא אמר שבסוף התוכחה של הרב מאות אנשים
ישבו שם דקות ארוכות ובכו. אלה אנשים שבקושי הייתה להם כיפה על הראש, אבל הם
הבינו מה זה כבוד התורה.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

להידור מצווה יש שכר, וכך יום אחד באו אלינו שתי אחיות שעובדות במסירות נפש בטיפול נמרץ וסיפרו כי הן רואות אנשים רבים שבאים לקבל ברכות, והן גם שומעות מהאנשים שהברכות מועילות, על כן הן רוצות...
שנתו של הרב נדדה באותה לילה - שאלה הרת גורל עמדה לפתחו -  הרב לא הלך לישון כלל, הוא ישב לעיין בדבר לעומק. משהגיע לכלל הכרעה, נטל דף ועט וכתב תשובה שלמה נגד הפסק של...
אמרתי לרב: יש בעיה, יש לי ספק בן זכר, ואם ייוולד בן, בתור ספרדי טוב ארצה לקרוא לו על שם אבי יעקב, אבל בתור אשכנזי טוב זה אסור. לפתע שמעתי את צחוקו המתגלגל של הרב...
סיפר הרב מיכה הלוי: פעם נסעתי עם הרב זצ"ל למקום כלשהו. זה היה בתקופת החגים העמוסה והדרך הייתה פקוקה מאוד. הנהג לא היה הנהג הרגיל של הרב, והוא היה מאוד לחוץ ועצבני שמא לא נגיע...
סיפר יוסף עסיס: בימים כתיקונם הייתי מתפלל בבוקר במניין של הרב זצ"ל. בוקר אחד התפללתי במקום אחר, ולאחר מכן הגעתי להוציא כסף מהבנק שנמצא סמוך לבית הרב. עוד אני עומד שם, והנה הרב יצא מביתו,...
 כששאל אותה הרב לשם מה היא זקוקה למשקל, השיבה הרבנית שמחה: "לפעמים אינני מסוגלת לאכול הרבה, וסעודתי קצובה למנות קטנות, בכדי לדעת אם אכלתי כזית או כביצה והתחייבתי בברכה אחרונה, רכשתי את המשקל".