סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

לקראת הפגישה האם יש לי דרך להיות יותר גבוה?

איך מרן הרב פסק לבחור שרצה להגביה את קומתו הפיזית באמצעים מלאכותיים ובכך אולי לגנוב את דעתה של המשודכת?

סיפר הרב זצ"ל: פעם הגיע אלי בחור שיצא לשידוכים לשאול אותי
האם מותר לו לבקש מהסנדלר שישים בתוך הנעל שלו חתיכת עור על-מנת להגביה אותה,
מבלי שהדבר ייראה כלפי חוץ. הוא שאל האם אין בזה משום הונאה כלפי הבחורה.
 
אמרתי לו: ואולי גם היא מגביהה את הנעל?
 
בדק הבחור וכך היה באמת. ובאמת שניהם היו שווים בקומה. ב"ה הייתה ביניהם
נשיאת חן, והם הקימו בית שמח בישראל.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סיפר הרב רפאל יצחק הרקם, ממלבורן שבאוסטרליה: פעם הגעתי אל הרב זצ"ל לבית המדרש שלו בירושלים, והוא שאל אותי בפליאה מה אני עושה כאן. הרב ידע שאני לומד בישיבה מחוץ לירושלים והופתע לראותי עומד לפניו....
הרב פנה  לחתן בר המצווה ושאל: מדוע הכיפה שלך לא עומדת ישר? מייד הרים החתן את יד ימינו לסדר את הכיפה ואמר: הכיפה בסדר! 
ההריון השלישי שלי היה מאוד לא קל, והגעתי אל הרב זצ"ל להתברך. הרב אליהו שלח אותי לרב משה בן טוב זצ"ל שיבדוק לנו את המזוזות. הרב בן טוב בדק את המזוזות ומצא שצריך לתקן כמה...
במשך שנים היה גר חמי, נפתלי הלוי, מעל ביתו של הרב זצ"ל בירושלים. לפני 15 שנים הייתה לו בלוטה גדולה בצוואר, והוא בא לרב לשאול האם צריך לעשות ניתוח. הרב אמר לו שהבעיה לא בצווואר...
רב ניגש מייד לצד המעשי של הערכה ואמר לו מה צריך לשפר בה. הוא שיפר, וכך יצאה הערכה אחר כך לשוק. מי שהכיר את הרב ידע כי המעשיות שלו בהלכה הייתה חשובה עד מאוד...
פעם אחת הזדעזעתי כששמעתי את הרב אומר: אתה חושב שכל הכבוד הזה הוא בגללי? לא ולא. זה בגלל התורה שאני אומר להם. תראה איזה כבוד יש לתורה!