סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

לקראת הפגישה האם יש לי דרך להיות יותר גבוה?

איך מרן הרב פסק לבחור שרצה להגביה את קומתו הפיזית באמצעים מלאכותיים ובכך אולי לגנוב את דעתה של המשודכת?

סיפר הרב זצ"ל: פעם הגיע אלי בחור שיצא לשידוכים לשאול אותי
האם מותר לו לבקש מהסנדלר שישים בתוך הנעל שלו חתיכת עור על-מנת להגביה אותה,
מבלי שהדבר ייראה כלפי חוץ. הוא שאל האם אין בזה משום הונאה כלפי הבחורה.
 
אמרתי לו: ואולי גם היא מגביהה את הנעל?
 
בדק הבחור וכך היה באמת. ובאמת שניהם היו שווים בקומה. ב"ה הייתה ביניהם
נשיאת חן, והם הקימו בית שמח בישראל.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סוף השיעור ניגשתי להודות לו, והוא הפתיע אותי ואמר: שלום, אני זוכר, את האישה שיש לה ילדה אחת. נדהמתי! מעולם לא פגשתי את הרב קודם לכן, הוא לא ראה אותי כלל לפני אותו יום, וכיצד...
הרב שם לי כמה חפצים מול העיניים ולא זיהיתי אותם. עד היום אני זוכר את המבחן ראיה שהרב עשה לי. הרב אמר לי: אם כן, יש לי בשבילך עצה. תכין את השיעור בעל-פה ותלמד אותם...
שיהודי בא לבקש ברכה בעבור חבירו.. בהמשך מבקש אותו יהודי מהרב שלא יכעס על כך שחברו לא עשה מה שהרב אמר... השיב לו הרב: "מעולם לא כעסתי ולא הקפדתי. עדיין לא למדתי לכעוס". 
לא הבנתי מה קרה פה, ויצאתי מהרב מבולבלת מעט. הגעתי אל הבית, והנה בתי מתקשרת אלי מן הצבא ואומרת: אימא, אני לא מרגישה טוב, מפנים אותי לבית החולים...
פעם אחת הוא מצא גולגולת באחת המערות והביא אותה לחדר שלו. בלילה הוא חלם שמגיעה אליו זקנה אחת ואומרת לו שיחזיר לה את הראש, ואם הוא לא יחזיר היא תיקח את ראשו..
רצינו מאוד ילדים נוספים, אבל כל הניסיונות שלנו לא עלו יפה. אחרי שניסינו את הדרכים הטבעיות והרגילות, החלטנו לבוא אל הרב זצ"ל ולקבל ממנו ברכה