סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

מאיר פנים בתורה

יהודי
נשוא פנים, שהגיע לתפילה בבית הכנסת אבוהב בצפת, סיפר כי הוא עלה לאחרונה לארץ
ישראל, וב"ה כל בני משפחתו שומרים תורה ומצוות, כולם אנשי חסד מתוך שמחה –
והכול בזכותו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

כשראה
שהנוכחים כמהים לשמוע הכיצד קרה הדבר, סיפר אותו אדם כי בצעירותו של אביו,
מלכיאל, חשקה נפשו בתורה והוא ביקש ללמוד בישיבת "פורת יוסף"
בירושלים. צעדיו הראשונים בישיבה היו קשים מאוד, כיוון שלא היה בקיא כל כך
בעברית ובארמית ובדרך לימוד הגמרא, והדברים הגיעו לכך שלפעמים לא הבין מה שאל
אותו הרב ומה שאלו החברים.

באחד הימים, תוך כדי שהוא מתקשה
בלימודו, העיר לו אחד התלמידים הבוגרים: אין לך מספיק חכמה בשביל ללמוד גמרא,
חבל שאתה מבזבז את ימיך בלימוד במקום שאתה לא מבין. מוטב שתצא לעבוד וכך תלמד
מקצוע שתוכל לפרנס בו את בני ביתך.

הבחור שמע את הדברים
ובלבו הסכים איתם, שהרי הוא לא מבין את מה שמלמדים בישיבה ונראה שאין הוא ראוי
ללמוד תורה. למחרת הלך לחפש עבודה, וכיוון שהיה צעיר ולא מנוסה העבודה הייתה לו
קשה מאוד. כך עבד כמה וכמה שעות עד שכשל כוחו ויצא מעט לפוש ולהצטער על מר
גורלו. תוך כדי שהוא שקוע במחשבות של צער, והנה בא לפניו מרן הרב אליהו
זצוק"ל, שבאותה עת היה גם הוא תלמיד ב"פורת יוסף". הרב האיר לו
פנים ואמר שהוא שמח לראותו, שכן כיוון שלא מצא אותו בישיבה הוא יצא לחפש אותו,
לשאול מדוע נפקד מקומו. השיב מלכיאל לרב ואמר כי הוא לא מבין את הגמרא, וחבל
שיבזבז את זמנו בלימוד התורה, לכן החליט לצאת לעבוד.

אמר
לו הרב אליהו: חס ושלום. אתה בחור חכם ופיקח, אלא שלא הסבירו לך מספיק טוב. נלמד
יחד תורה ותראה שאתה חכם ומבין היטב את הלימוד. כך משכו הרב במילים והביאו לבית
המדרש. כשהגיעו לבית המדרש ראה אותם חכם יהודא צדקה עליו השלום, לימים ראש ישיבת
"פורת יוסף", והוא השלים וחיזק את דברי הרב ואמר לו כי הוא יכול
ללמוד, ואם ילמד ביחד עם חכם מרדכי בוודאי ידע את הגמרא על בוריה. כששמע מלכיאל
הצעיר את דברי שניהם, התרצה ונאות לחזור ללמוד.

ישבו
מלכיאל והרב אליהו ללמוד ביחד את הגמרא, והנה הגמרא מובנת ומאירה פנים ותענוג
להגות בה. כך קיבל ביטחון בלימוד התורה עד שכעבור זמן לא רב כבר היה לומד כבקיא
ורגיל גם עם אחרים וגדל והתעלה בתורה.

סיים בנו ואמר:
עכשיו אתם מבינים? כל מה שזכיתי לגדול בבית של תורה וכל מה שזכיתי ללמוד בעצמי,
כל מה שזכיתי לעלות לארץ ישראל וכל מה שזכו בניי לגדול בתורה – הכול בזכות מרן
הרב אליהו זצ"ל שקירב את אבי בשעת משבר והשקיע בו מזמנו ומחכמתו ואהבתו
והחזירו לבית המדרש.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

מרן הרב אליהו זצוק"ל לא היה אוכל שום גבינה בשום הכשר, בגלל רכיבי חלב עכו"ם שהיו במחמצות שבהן היו מחמיצים את הגבינות. אשר על כן למדתי איך לעשות גבינה משיירי החלב שהיינו קונים, וכך הייתי...
סיפר הרב רפאל יצחק הרקם, ממלבורן שבאוסטרליה: סיפר לי מו"ר אבי מנשה הרקם, שהיה מקורב לרב זצ"ל, שהרב נכנס פעם לבניין, ולפתע עצר בפתאומיות ושאל: מה זה המקום הזה? כאשר השיבו לו שיש בבניין הזה...
סיפרה מירב עמור, בת הרב זצ"ל: בליל פורים אחד, הבית היה מלא מפה לפה, כיאה לליל פורים בבית הרב. היו גם הרבה תלמידים מהכולל של הרב שבאו להתבסם מתורתו, ואחד מהם היה צריך ברכה מיוחדת...
סיפר הרב שמואל אליהו שליט"א: הגענו לעיר שדרות לשבת, כדי לחזק את התושבים. היה זה בתקופה שהטרור התעצם ותושבי המקום חשו צורך בהשתתפות ובהזדהות. והנה, באתי לחזק ויצאתי מחוזק. ממה מחוזק? מסיפור ששמעתי על הרב...
הרב לא שכח, למרות שמהאולפנה הוא יצא להמשך הביקור שלו בחברון. ומן הסתם שאלו אותו אלפי פעמים את השאלה הזאת.. מה גם שאני בת אולפנה.. אחת מיני אלף.. למרות זאת.. את הפתק הקטן שלי הוא...