סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

מדרגות בתורה

איך מרן מגיב שכתלמיד עקשן חושב שנעלמו מעיני מרן "מגיד משנה" מפורש"? בקיאותו המדהימה של מרן בספרי אחרונים שההפליאה את הלומדים. גדוּלה עם פשטות וענווה 

סיפר הרה"ג חיים אידלס שליט"א: בצעירותי למדתי בישיבת
דיסקין, שנמצאת מול בית המדרש של הרב זצוק"ל, ובליל שישי הייתי מגיע ללמוד
בבית המדרש של הרב כדי לשמוע את השיעור הקבוע של מרן הרב זצ"ל. פעם התווכח
אחד התלמידים עם הרב על פירוש ברמב"ם וערער על פירוש הרב זצוק"ל מתוך
דברי ה"מגיד משנה", והיה נראה כי התלמיד חושב שדברי ה"מגיד
משנה" נעלמו מעיני הרב זצוק"ל. הרב זצ"ל לא נעלב ולא נפגע, כי כך
היא דרכה של תורה, מי שלא מבין שואל, ובלבד שיעשה כן בענווה.
 
התשובות של הרב לא הניחו את דעתו של אותו תלמיד, כי הוא עדיין חשב שהרב לא
מכיר את דברי ה"מגיד משנה" והמשיך להקשות. הרב חייך, והבין כי התלמיד
לא קשוב להסבר בגלל המחשבה הזאת. לכן ביקש מהתלמיד להביא את ספר הרמב"ם,
למצוא את פירוש ה"מגיד משנה" על הרמב"ם ולהניח עליו את אצבעו.

 
כשעשה אותו תלמיד כן הורה הרב זצוק"ל לתלמיד לעקוב אחריו. או אז ראו
התלמידים דבר מדהים. מרן הרב החל לומר לתלמיד בעל-פה את דברי ה"מגיד
משנה" מילה במילה, ממש כאילו הוא קורא את הדברים מתוך הספר. מובן שאחרי
הפלא הזה, התלמיד פתח את לבו להקשיב לדברי הרב ולנסות להבין אותם.
 
אמר הרב אידלס: שימו לב, לא מדובר במשנה או בגמרא שכולם לומדים והוגים בה
ויכולים לזכור אותה בעל-פה. לא מדובר בדברי הרמב"ם, שאולי הרב קרא ושנה כמה
פעמים והוא זוכר אותם. מדובר במפרש שדבריו כתובים סביב הרמב"ם, ואי-אפשר
לזכור את דבריו על-פה אלא אם כן קראת אותם ושנית כמה וכמה פעמים, ואתה חוזר
והוגה בהם והם מונחים על לבך תמיד.
 
הייתי צעיר באותם ימים, לומד וחוזר על לימודי בכל רגע פנוי. חשבתי, כמו כל
תלמיד צעיר, כי אני בוודאי נקרא הוגה בתורה. כשראיתי את בקיאותו המדהימה של הרב
זצוק"ל בתורה, שכאילו מונחת בכיסו, הבנתי שיש לי עוד הרבה ללמוד ולהגות
בתורה כדי להגיע למדרגה קרובה למדרגת הרב זצוק"ל.
 
אני זוכר את עצמי אחרי השיעור מהרהר בגודל תורתו של מרן הרב אליהו
זצוק"ל. גדוּלה עם פשטות וענווה. מהרהר ובוכה על מדרגת תורה כל כך גדולה
שנמצאת בתוכנו. בוכה ומתפלל לזכות גם אני בדבקות ובלימוד תורה כזה.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

התלבטות של בחור שומר מצוות בקשר לשידוך של אחת שהייתה שומרת מצווה אך לשעבר… ברכתו של הרב פעלה פעמיים. גם להתחזקות בתשובה של הבחורה וגם לסגירת השידוך לשמחת כולם… 
הרופא הכניס דרך האף מכשיר לראות את מיתרי הקול, ולחרדתי שמתי לב שהבדיקה מתארכת מאוד והרופא בודק שוב ושוב. חששתי מאוד, ושאלתי את הרופא מה קורה? והרופא השיב לי בתדהמה שהיבלות נעלמו והכול אצלי בסדר... 
מר לנו הרב: אכן מדובר בנס של ממש, והקב"ה בכבודו ובעצמו שמר עליכם באותם רגעים. אבל כדי לחזק את הדברים הללו, שלא מדובר במקרה, שמנו לב לכך שהכותרת של שמירת הלשון באותו היום שקרה לנו...
פעם פרסם הרב זצ"ל הלכה בעיתון "שבת בשבתו" בזו הלשון: אם רוצה לנסוע בערב שבת מחוץ לעיר, למשל מירושלים לבני ברק, ייחשב את זמן הנסיעה בערב שבת כפול מזמן הנסיעה שבכל יום, ולכן אם זמן...
התפלאתי על החלום, אבל הוא היה כל כך ממשי, כאילו הרב הגיעה אלי במוחש ממש. התפלאתי מאוד כי לא הייתי בשום טיפול רפואי, וכבר שכחתי שאפשר להרות גם בלי שום טיפול. והנה אני מרגישה שמשהו...
סיפר אריה אביטבול: אחי, ד"ר אילן אביטבול, הוא יינן, מומחה בטעימת יינות ובאבחנה דקה בנוגע לאיכות שלהם, וכן מומחה בשיפור היינות ושדרוגם. המקצוע שלו נחשב למבוקש מאוד והוא נסע ללמוד להיות יינן בדרום צרפת. במהלך...