סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

מפה עם צלב

מייד פנתה הרבנית לבדוק מה רע יש במפה, והנה גילתה שחלק מעיטורי המפה הם צלבים... 

הרב אליהו היה הזהיר מאוד בעניני עבודה זרה. כל מקום שהיה בו איזה
צורה של צלב הוא היה מרחיק ממנו.
 
פעם, בעת שהגיע הרב זצ"ל לביתו, כבר בעמדו על מפתן הדלת, שאל בחשש: מה יש
בבית?
 
מה קרה? חשה הרבנית לקראתו.
 
קנית דבר מה חדש? שאל הרב.
 
כן, השיבה הרבנית, את המפה. מייד פנתה הרבנית לבדוק מה רע יש במפה, והנה גילתה
שחלק מעיטורי המפה הם צלבים.
 
"איך הוא הרגיש?!", שואלת הרבנית שנים אחרי כן. "מרוב שהוא היה
טהור, כל דבר שהיה בו רק ריח של עבודה-זרה הפריע לו!"

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

אחרי הטקס ניגשתי אל הרב ושאלתי אותו מה העניין. הרב השיב לי: שמתי לב שבסידורים האלה אין ברכות, לא ב"ברוך שאמר", לא ב"ישתבח" וכדומה. אני מבין שאלה סידורים מיוחדים לבנות. מדוע ייגרע חלקן? מדוע שלא...
 לאחר שהציון של הרב מרדכי אליהו זצ"ל הפך למקום עלייה לאנשים רבים לתפילות ולבקשות. בשעת ערב המתנתי בכביש בר אילן כדי להגיע אל הכניסה לעיר. הייתי כבר עייף, ועלתה בי משאלת לב לה', שכבר יבוא...
לפתע קם אותו מתפלל, ומרוב אהבתו לרב ורצונו להגן על כבודו לא שלט בעצמו וסטר לאותו חייב. ההלם של החייב הזה היה גדול. לא זו בלבד שיצא חייב בדין, עכשיו גם נותנים לו סטירה? הוא...
ביקשתי ברכה מהרב, והוא אמר לה לעשות כפרה עם כסף לפני הטיפול. היא עשתה כך, והתקשרה כבר למחרת כדי להודיע בתדהמה שהפעם עברה את הטיפול ללא תופעת לוואי בכלל. ברוך ה', עברו מאז כמה שנים,...
  הגיע אלינו שמן שהרב מרדכי אליהו זצ"ל השתמש בו להדלקת נרות חנוכה, אותו בן משפחה מרח אותו על המקום שבו היה הגידול, וזה היה ממש בחינת "ומנותר קנקנים – נעשה נס לשושנים".
סיפר מוטי שמריה: אשתי עבדה בהוראה מטעם משרד החינוך, אבל היו לה מעט שעות שבועיות. באחד הימים הוצעה לה משרת הוראה מטעם גוף אחר שאינו משרד החינוך עם הרבה יותר שעות ועם תנאים הרבה יותר...