סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

נוסח מדוייק של ברכה

הפליא אותנו מאוד הביטחון של הרב ונקיבת התאריך של שמחת תורה. זה לא היה נוסח רגיל של ברכה, זה היה נוסח של ברכה עם ביטחון. זה התאריך שבו תבושרו בשורות טובות. וכך זה קרה!

קראנו את הסיפורים על הרב מרדכי אליהו זצ"ל שהופיעו בספרים
הקודמים ומאוד התחזקנו מהם באמונה ובאהבת ה' ותורתו. גם לנו במשפחה קרה מעשה פלא
עם הרב. זכינו לראות את כוחו הגדול של הרב בתפילה באופן מאוד מיוחד.
 
הבת שלנו גרה בצפת, והרבה שנים אחרי החתונה לא זכתה לפרי בטן. היא באה אל הרב
אחרי יום כיפור לברכה בעניין זה והרב אמר לה שעד שמחת תורה היא תראה ישועות.
כשהיא סיפרה לנו את נוסח הברכה התפלאנו, כיוון שבין יום כיפור לשמחת תורה יש
פחות משבועיים. מסתבר שיש משהו בתקופה הזו שבין החתימה בכיפור למסירת הפתקין,
כיוון שלפני שמחת תורה התבשרה הבת שלנו שהיא בהיריון. וזה היה בשבילנו ממש פלא
גדול. לראות את הברכה פועלת כל כך ישיר.
 
הפליא אותנו מאוד הביטחון של הרב ונקיבת התאריך של שמחת תורה. זה לא היה נוסח
רגיל של ברכה, זה היה נוסח של ברכה עם ביטחון. זה התאריך שבו תבושרו בשורות
טובות. וכך זה קרה.
 
חבל לנו שלא זכינו להכיר את הרב בחיים חיותו כמו שאנו מכירים היום. למרות
הסיפור שקרה לנו וההבנה כי מדובר באיש אלוקים, לא הכרנו מספיק. אחרי שקוראים את
כל הספרים ורואים את כל המכלול של המעשים המופלאים הללו, אנו מצטערים כפל כפליים
על כל פעם שהיינו יכולים להיות בקרבתו ולקבל את ברכתו ותורתו. חבל על דאבדין.

(משפחה מקדומים)

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

 האמת היא שחששתי מאוד שהם לא יסכימו לדברי הרב, אבל ידעתי שאני מוכרח לנסות. והנה, לא רק שהתבדיתי, אלא נכונה לי הפתעה גדולה. כשאמרתי לאם כי הרב אמר לקרוא לבת בשם אסתר, היא פרצה בבכי...
משגמלה ההחלטה בלבו של חכם סלמאן לעלות לארץ ישראל, החל חכם כנוש מסכם את דבריו, "בא לפני רבנו יוסף חיים והרצה בפניו שאלתו – עם מי ילמד קבלה כשיגיע לארץ ישראל?
סיפר הרב ניר שלום מניו-יורק: לפני כעשור פנה אלי דוקטור מהקהילה הפרסית, אדם חשוב מאוד, וסיפר שבתו בהריון עם שלושה עוברים. רופא אחד אמר להם שחייבים ליילד כמה שיותר מהר, אף שעובר אחד מהם עלול...
חכה ותראה שעם הזמן הם כולם יבואו ויתחברו לעם ישראל... ומי הסית את הקייסים האתיופים לא לקבל את עמדת מרן לגבי יהודתם של יהודי אתיופיה 
הגמרא אומרת שבית דין של מעלה יושב לדין באותם ימים שיושב בית דין של מטה (שבת קכט ע"ב) ו"אין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדש"...
עם שתי הבעיות הגורליות האלה ניגשה אותה אישה אל הרב זצ"ל, בתפילה שהוא יהיה בעבורה איש בשורה. ואכן, תפילתה נשאה פרי. תחילה הרגיע אותה הרב בעניין הוולד, ואמר לה שלא זו בלבד שהוא ייוולד בריא...