סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

נוסח מדוייק של ברכה

הפליא אותנו מאוד הביטחון של הרב ונקיבת התאריך של שמחת תורה. זה לא היה נוסח רגיל של ברכה, זה היה נוסח של ברכה עם ביטחון. זה התאריך שבו תבושרו בשורות טובות. וכך זה קרה!

קראנו את הסיפורים על הרב מרדכי אליהו זצ"ל שהופיעו בספרים
הקודמים ומאוד התחזקנו מהם באמונה ובאהבת ה' ותורתו. גם לנו במשפחה קרה מעשה פלא
עם הרב. זכינו לראות את כוחו הגדול של הרב בתפילה באופן מאוד מיוחד.
 
הבת שלנו גרה בצפת, והרבה שנים אחרי החתונה לא זכתה לפרי בטן. היא באה אל הרב
אחרי יום כיפור לברכה בעניין זה והרב אמר לה שעד שמחת תורה היא תראה ישועות.
כשהיא סיפרה לנו את נוסח הברכה התפלאנו, כיוון שבין יום כיפור לשמחת תורה יש
פחות משבועיים. מסתבר שיש משהו בתקופה הזו שבין החתימה בכיפור למסירת הפתקין,
כיוון שלפני שמחת תורה התבשרה הבת שלנו שהיא בהיריון. וזה היה בשבילנו ממש פלא
גדול. לראות את הברכה פועלת כל כך ישיר.
 
הפליא אותנו מאוד הביטחון של הרב ונקיבת התאריך של שמחת תורה. זה לא היה נוסח
רגיל של ברכה, זה היה נוסח של ברכה עם ביטחון. זה התאריך שבו תבושרו בשורות
טובות. וכך זה קרה.
 
חבל לנו שלא זכינו להכיר את הרב בחיים חיותו כמו שאנו מכירים היום. למרות
הסיפור שקרה לנו וההבנה כי מדובר באיש אלוקים, לא הכרנו מספיק. אחרי שקוראים את
כל הספרים ורואים את כל המכלול של המעשים המופלאים הללו, אנו מצטערים כפל כפליים
על כל פעם שהיינו יכולים להיות בקרבתו ולקבל את ברכתו ותורתו. חבל על דאבדין.

(משפחה מקדומים)

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

סיפר הרב אלחנן בן נון: ביישוב שילה היה מטע של נקטרינות צמוד לגדר של היישוב, אך מחוץ לגדר. השנה הייתה שנת תש"מ, שנת שמיטה. באישורו של הרב זצ"ל שתלנו את הנקטרינות לא על ידי גוי...
וב חשבתי שאולי מדובר במקרה, אבל בראשי חלפה מחשבה: מעניין אם כשאחזור הביתה בשעות הצהריים הנר יהיה עדיין דולק. אחרי תפילת השבת הלכתי לסעוד אצל אמי וחזרתי בסביבות השעה 13:30. זה היה מדהים.
עשיתי מיד כדברי מרן הרב אליהו זצוק"ל, ולתדהמת הרופאים הצילומים שעשיתי אחר כך היו נקיים לגמרי. הגידול נעלם! האמת היא שגם אני נדהמתי, אבל התדהמה שלי הייתה מגודל הנס. ידעתי שהנס הזה הגיע אלי מכוח...
סיפרה טליה שושן מירושלים: אבי היה חולה לב, וכתוצאה מכך היו לו בעיות של סוכר, הדם לא זרם לרגליים כפי שצריך וזה עשה לו פצעים ובעיות. הדברים הגיעו לידי כך שהרופאים החליטו שצריך לכרות את...
שאלתי אותם האם הם לא מתפלאים על עצמם שבתחילת רצו להתגרש ופתאום רוצים רק שלום, ולא ידעו להשיב. סיפרתי להם על הסגולה שעשיתי בביתם. התזתי "אשת חיל" על קירות הבית, כמו שמתיזים מי בושם, וזה...
התפלאתי על החלום, אבל הוא היה כל כך ממשי, כאילו הרב הגיעה אלי במוחש ממש. התפלאתי מאוד כי לא הייתי בשום טיפול רפואי, וכבר שכחתי שאפשר להרות גם בלי שום טיפול. והנה אני מרגישה שמשהו...