סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק חמישי

נשות ישראל הצדקניות

תמיד הרב היה מעודד את נשות ישראל ישראל ללמוד והתפתח ולהחכים - הכבוד הגדול שמרן העניק לנשות ישראל הצדקניות  עד שכינה אותן "כתר לראשינו"!

הרב זצ"ל היה מאוד מקפיד בכבודן של הנשים שהיו באות לבית
הכנסת להתפלל והיה מקפיד תמיד לברך אותן בצאתו מהתפילה או מהשיעור. בכל שמחת
תורה הוא היה מקפיד שהן תוכלנה לראות את שמחת התורה ולא יסתירו להן. והיה ניכר
שהוא נוהג בהן כבוד כמו שהיה נוהג בכל אדם.
 
כשהיו שואלים אותו, הוא תמיד היה מעודד נשים ללמוד ולהתפתח. שתעסוקנה בזיכוי
הרבים בכל מעשה של חינוך הדרכה והוראה, סיעוד וחסד.
 
פעם סיפר שכאשר היה בביקור בקהילות יהודיות בארה"ב, התייחס להתרסות
הקהילות הרפורמיות בעניין המחיצה בבית-הכנסת, המפרידה בין נשים לגברים. אמר
רבנו: כשהם יושבים יחד גברים עם נשים ומתפללים, הם חושבים שהם נוהגים כבוד באשה
וזה לגמרי הפוך. אם הם באמת מתפללים בכוונה. זה העלבון היותר גדול לנשים. יושבים
לידן ולא מתייחסים אליהן.
 
אנחנו מכבדים את הנשים שלנו, אנחנו בונים את בתי-הכנסת שלנו כשעזרת הנשים
בקומה העליונה; נשותינו הן ממעל לנו, עטרה לראשנו…
(יסכה בוחניק, מרצה במכללה לבנות, ירושלים)
 
 

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

באחד מימי הפורים הגעתי אל סבא עם חמש חברות רווקות. ביקשתי ממנו שיגזור שיתחתנו, שהרי בפורים כל הפושט יד נותנים לו. סבא הניף את ידו ואמר: אני גוזר שתתחתנו כולכן כבר השנה. ואכן, במהלך השנה...
איך מרן מגיב שכתלמיד עקשן חושב שנעלמו מעיני מרן "מגיד משנה" מפורש"? בקיאותו המדהימה של מרן בספרי אחרונים שההפליאה את הלומדים. גדוּלה עם פשטות וענווה 
 הרופאים שבדקו את בני אמרו שהם ינסו להציל את העין על-ידי השתלת רשתית, וכך עשו. כעבור ניתוח של כמה שעות הם הצליחו להציל לו את העין ואת הראייה, ובוודאי את איכות החיים. 
בגמרא (קידושין כט ע"ב) יש מחלוקת מה קודם למה, לימוד תורה או נשיאת אישה. אם יתאחר מלישא כדי ללמוד תורה – יתקפנו יצרו. ואם יקדים לשאת אישה ואחר כך ילמד תורה, הרי עול פרנסת הבית...
באותה תקופה התגוררנו במצפה-רמון, וסיפרתי על כך לרב של העיר, הרב בר-מוחא. בתגובה אמר לי הרב: הרבה זמן אני מתלבט למה האישה הזאת הגיעה אליכם, ועכשיו ברור לי שהיא חסידת אומות העולם. לחסידי אומות העולם...
סיפר צבי פישמן: לפני הפינוי מגוש קטיף הכנתי סרט כדי להקרין בפני חברי מרכז הליכוד על מנת שיצביעו נגד תוכנית ההתנתקות של אריאל שרון. בין היתר הגעתי לביתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל כדי לצלמו...