סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

נשמת צדיק בגוף של תינוק

סיפרה
יעל מדימונה: לפני כ-12 שנים, כאשר התארחנו בירושלים בשבת, בננו שהיה אז בן
ארבעה חודשים עבר מוות בעריסה. יצאתי לרחוב עם התינוק על הידיים וצעקתי לרבי
מאיר בעל הנס ולרבי שמעון בר יוחאי שיעזרו לי להציל את בני. אנשים רבים התאספו
סביבנו וניסו להחיות את הילד, עד שהגיע אמבולנס ולקח אותנו לבית החולים ביקור
חולים. בבית החולים נתנו לו מכות חשמל והכינו אותנו לנורא מכל, אבל אני הרגשתי
שרבי שמעון ורבי מאיר עוזרים לי, והמשכתי לצעוק לעזרתם. זה היה מעניין, כי הייתי
אז בחורה צעירה מאוד ולא הייתי מורגלת בפנייה לצדיקים. במוצאי אותה שבת פנינו
לרב מרדכי אליהו זצ"ל, והוא בירך את הילד. הדוח שנתנו לנו בבית החולים הראה
שהילד נחשב מת לחלוטין, בלי דופק ובלי נשימה. אבל כעבור זמן מה מצבו התייצב
והעבירו אותו לבית החולים הדסה. מאותה שעה הרב זצ"ל לא עזב אותנו. הוא היה
מזמין אותנו לביתו בימי שישי, לפני כניסת השבת, והיה מעודד אותנו. כך גם היה
לפני ניתוח שהילד היה צריך לעבור.

כעבור ארבעה חודשים הילד
החזיר את נשמתו לבורא, והרב שלח את המשמש שלו שינחם אותנו בשבעה. הוא ביקש למסור
לנו שהילד היה צריך להיפטר מן העולם באותה שבת, ארבעה חודשים קודם לכן, אבל
התעברה בו נשמה של צדיק והוא חי עוד ארבעה חודשים. זה דבר שריגש אותנו מאוד, איך
הרב ידע להגיד דברים שהם בין העולם העליון לעולם התחתון. התנחמנו בזה מאוד, וזה
מלווה אותנו עד היום.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

חתני התקשר אלי בבקשה שאשאל את הרב זצ"ל מה לעשות. תשובת הרב הייתה כי אין צורך בניתוח. הילד יצא מייד בריא מבית-החולים. ירדתי מהמשרד ותוך דקות הייתי בבית-החולים, שם אני רואה את הנכד רץ ומשחק...
את הסיפור הזה סיפר הרב שאול דימרי, והוא פורסם בכרך ח' מסדרת "אביהם של ישראל": כאשר הייתי חבר מועצת העיר בטבריה, הגיעה אלי אישה וביקשה לשתף אותי בבעיה: אני זוכה להריון שוב ושוב, אבל בכל...
הרב שמע בכאב את הסיפור, הסתכל על הילד ואמר: הבן שלכם לא משתמש בסמים. המשטרה טועה והיועצת טועה וראש הישיבה טועה. שום דבר לא בכוונת זדון, אבל זו טעות גדולה! 
לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לבקש ממך מחילה מראש אם אפגע בך במהלך העבודה... את המשפט המדהים הזה אמר מרן לעורך ספרי ההלכה של הרב...
הגמרא אומרת שאסור לרב שלא ללמד את מי שרוצה ללמוד. וכך בגמרא: "אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד שנא' למס מרעהו חסד רב נחמן בר...
כאשר הבחנתי שהוא הולך אחרי כל הזמן, פניתי אליו ושאלתי מה שמו ומה הוא עושה פה. היהודי השיב שהוא בא לשמוע דרשה מרב שאוסר לאכול תאנה עם תולעת, ומתיר לאכול בשר טרף. שאלתיו בתמיהה מי...