סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

פרי עץ הדר ופירות מתוקים

הבאנו לא אפוא מהאתרוג של הרב אליהו זצ"ל, שהוא הסבא של אשתי. וראה זה פלא, אע"פ שידענו את סגולתו הגדולה של האתרוג לפקוד עקרות, התפעלנו מאוד כאשר היא סיפרה לנו חודש אחד אחר כך שהיא כנראה בהיריון…

מספר הרב בצלאל בזק, רב קהילה בנתניה: אהבת המצוות של מרן הרב
אליהו הייתה מאוד גדולה. הוא כל כך אהב את המצוות והאהבה הזאת דבקה בכל מי שהיה
בקרבתו. היא דבקה אפילו במצוות שהוא היה מקיים. הרבה מספרים על סגולות האתרוג
שהרב אליהו זצוק"ל היה מברך עליו. זכות המצווה הזאת הייתה כל כך חזקה, עד
שנשים רבות שאכלו ממנו אפילו מעט זכו להיפקד.
 
הכרנו בנתניה אישה אחת שתופרת בגדים, והיא סיפרה לנו כי היא נשואה שבע שנים,
אבל לא זכתה לילדים. האישה הזאת עשתה תיקונים לנשים אחרות שזכו לפרי בטן, אבל את
התיקון לעצמה היא לא הצליחה לעשות. הצער שלה ושל בעלה היה מאוד גדול. הבאנו לא
אפוא מהאתרוג של הרב אליהו זצ"ל, שהוא הסבא של אשתי. וראה זה פלא,
אע"פ שידענו את סגולתו הגדולה של האתרוג לפקוד עקרות, התפעלנו מאוד כאשר
היא סיפרה לנו חודש אחד אחר כך שהיא כנראה בהיריון, וכעבור תשעה חודשים היא
ילדה. זו הייתה שמחה גדולה במיוחד. ראינו מה כוחה של מצווה. מה כוחו של הרב
זצוק"ל. מה כוחה של תורה.
 
פעם אחת פגשנו רב חשוב בנתניה שהבן שלו לא זכה להיפקד בזרע קודש של קיימא,
והצענו לו לקחת מהאתרוג הזה. ראינו שהוא מהסס כי הוא לא היה רגיל בסגולות,
ואמרנו לו כי הגמרא במסכת מנחות (סב ע"א) אומרת על שתי הלחם כי "שירי
מצוה מעכבים את הפורענות". ובמיוחד לולב ואתרוג שמנענעים בו ביחד עם הלולב.

 
הרב הסכים לקחת את הסגולה של האתרוג הזה בשביל בנו שציפה לילדים זמן רב.
ולמרות שגם בנו לא האמין בזה מתחילה, זה הועיל לו בכפל כפליים. כנראה שבשמים לא
יודעים להבחין בין חסידים לליטאים, כי תשעה חודשים אחרי שהוא שוכנע לתת לאשתו מן
האתרוג הזה, נולדו להם תאומים.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

מרן הרב אליהו זצוק"ל היה מתייחס לחליפה ולגלימת הראשון לציון כבגדי עבודה. פעם ראה אותו מישהו הולך בשבת עם חליפה קצרה, ותמה ואמר: כבודו הולך ביום חול עם חליפה ארוכה, מדוע שלא ילך עם חליפה...
לקראת הלידה של ילדי התשיעי הייתי אחוזה פחדים קשים והרגשתי שלא אוכל לעבור לידה. נפשית לא אעמוד בזה. דחיתי את הנסיעה לבית החולים כמה שיותר, אבל כשכבר לא הייתה בררה יצאנו בחשש כבד. בדרך התפללתי...
פעם אחת הזדעזעתי כששמעתי את הרב אומר: אתה חושב שכל הכבוד הזה הוא בגללי? לא ולא. זה בגלל התורה שאני אומר להם. תראה איזה כבוד יש לתורה!
התשובה של הרב הותירה את המנחה בהלם מוחלט, והוא ניסה למחות. הרי אלה החיים שלהם, אם כן מדוע להתבטא כך? אבל הרב לא התרגש והשיב: אלוקים נתן להם חיים. החיים הם לא בשבילם, אין לאדם...
פעם אחת הגיע הקבלן לרב, ותוך שהוא חוכך את ידיו זו בזו, סיפר לו על עסקת נדל"ן שטומנת בחובה הון עתק. הרב פתח את התהלים וענה לו: "לא לקחת. לא טוב". "מה?" התקשה הקבלן לקבל...
יהודי קשיש וירא שמיים גדול מתרעם על האנשים ששוכחים להזכיר בראש חודש "יעלה ויבוא" תמיהתו גדולה שבעתיים על כך שאותם יהודים גם אינם מרגישים הארה של ראש חודש... את התשובה לכך קיבל מהרב עוד באותו...