סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

שיעור בדקדוק

לרב
אליהו זצוק"ל הייתה גישה מקרבת מאוד לאנשים רחוקים, אפילו הרחוקים ביותר.
הוא היה מאיר להם פנים והם היו מרגישים את האהבה הגדולה שלו, וכך ההתנגדויות
שלהם היו נופלות. הבעיה הייתה כאשר האנשים לא היו פוגשים אותו, ולא רואים את
האור הגדול שלו.

מעשה היה בשולמית אלוני, שכאשר הייתה שרת
החינוך ביטלה דברים שונים בחומר הלימוד שלא מצאו חן בעיניה, וביניהם את הלימוד
בספר יהושע שעוסק בכיבוש הארץ, עד שפוטרה ממשרתה.

היו רבים
שתקפו אותה במילים קשות וחריפות. אבל מרן הרב אליהו זצוק"ל אמר שאי אפשר
לשנות בכוח את עם ישראל. הדרך היא להכיר להם את התורה, והמאור שבתורה מחזירם
למוטב. הוא הזכיר את דברי הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ז הלכה ה) שכתב:
"וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה", ואמר שגם שרי ממשלה
ושופטי בית המשפט העליון יחזרו בתשובה, וגם שולמית אלוני תחזור בתשובה, תבוא
לבית הכנסת ותשב בעֲזָרַת־נשים.

למחרת, בפינתו ברדיו
העוסקת בלשון העברית, השמיע אבשלום קור הקלטה של הדברים של הרב אליהו ודן בשאלה
האם יש לומר עֲזָרַת־נשים או עֶזְרַת־נשים. הוא כמובן לא דן בתוכן של הדברים,
אלא רק בדקדוק שלהם.

שולמית אלוני לא אהבה את העובדה
שאבשלום קור משמיע ברבים הקלטה שעוסקת בחזרתה בתשובה ובישיבתה בעזרת נשים,
במיוחד שזה היה הדבר שהיא נלחמה נגדו בכל כוחה, ולכן התקשרה אליו וגערה בו.

בתוכניתו ביום המחרת סיפר אבשלום קור על השיחה עם שולמית
אלוני והזכיר למאזינים שהוא לא דיבר על התוכן, רק על הדקדוק. כדי שיהיו בטוחים
בכך, השמיע שוב את אותה הקלטה.

בזה נסתיימה הפרשה, וגם
זכינו ללמוד שצריך להחזיר יהודים בתשובה בנתינת כוח ואמון ותקווה, ולא בגערה
והחלשת כוח.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

ממשיך הרב בן שושן ומספר כי כך עמדו האנשים, כל אחד אמר לאיזו ברכה הוא זקוק ומהי תפילתו, והרב חיזק את הברכה ואמר "אמן". בכך רצה לומר להם הרב, שהקב"ה מקשיב לכל פה!
הגמרא אומרת שאסור לרב שלא ללמד את מי שרוצה ללמוד. וכך בגמרא: "אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד שנא' למס מרעהו חסד רב נחמן בר...
הסיפור שלי על הרב אליהו זצ"ל הוא לא סיפור מופת או פלא, אבל בעיני הוא סיפור מתוק שנוגע ללב. בתי הייתה בציון הרב אליהו זצ"ל בערב האזכרה שלו בשנת תשע"ט. בדרך חזור משם, בלכתה ברגל,...
סיפר מנחם הרטמן, שליח חב"ד בווייטנאם: לפני שיצאנו לשליחות, הגענו לרב זצ"ל לשיעור. אנחנו בידידות עם הרב, וזכינו שאף יחתן אותנו. אחרי השיעור חמי, הרב דויטש, סיפר לרב שאנחנו נוסעים לשליחות בווייטנאם ומבקשים ברכה. הרב...
בני נפצע בידו הימנית בעת שירותו הצבאי והיה אמור לעבור ניתוח קשה. פניתי לרב זצ"ל, והוא אמר נחרצות: תפילין של יד ימין פסולות! 
סיפר מאיר חקאק: יום לפני שהתחילה מלחמת המפרץ הראשונה הוציא כבוד הרב מרדכי אליהו זצ"ל פסק שחייבים לגלח את הזקן, מפני שהמסכות לא אוטמות עם הזקן, וחמורה סכנה מאיסור תורה. התקשרתי לכבוד הרב ואמרתי לו...