סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק תשיעי

תפילה מתוך שמחה

האר"י
ז"ל כותב: "אסור לאדם להתפלל תפילתו בעצבון, ואם נעשה כך אין נפשו
יכול לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. אמנם בעת שמתודה הוידוי ומפרט
חטאיו אז טוב להתעצב בלבד, אבל בשאר התפילה נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי
עצבותו, אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה באימה ויראה, אמנם תהיה בשמחה
יתירה וגדולה בכל האפשר כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתירה, ואם משמשו בעצבות
עבודתו נמאסת לפניו. וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה,
בין בעת תפילתו ובין כשעושה איזה מצוה משאר המצות, וכמו שאמרו בגמרא מההוא דהוה
קבדח טובא כו' ואמר תפילין קא מנחנא. ואל תבוז לענין זה כי שכרו גדול מאד".
ודבר זה הוא תיקון גדול, כי יש אנשים שרוצים להיות טובים ולחזור בתשובה, אבל
הגיעו למצב של תשובה מתוך צער ועצבות וחיפוש תמידי אחרי חטאים. מרן הרב אליהו
זצוק"ל היה משתדל להוציא את האנשים מתוך תפילה של עצבות לתפילה של שמחה.

פעם באה אישה שלא היו לה ילדים לקבל מהרב זצ"ל ברכה
לזרע של קיימא. אמר לה הרב: בשנה הבאה יהיה לך בן. שאלה האישה: מה אני צריכה
לתקן? אמר לה הרב: את לא צריכה לתקן כלום. האישה הייתה נבוכה, היא שמעה שלעיתים
הרב אומר לאנשים לעשות תיקון כלשהו, והיא יודעת על עצמה שהיא צריכה לתקן כמה
וכמה דברים.

היא הסתכלה מוטרדת על הרב, אבל הרב חייך ואמר:
תשמחי, אין לך מה לתקן, הכול בסדר, בשנה הבאה יהיה לך בן. וכך היה.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

 דע לך כי היו הרבה אנשים שחשבו כמו הרצל להביא את היהודים לארץ ישראל. וחלקם בוודאי היו גם מוכשרים ממנו. ובכל זאת הם לא הצליחו והוא הצליח. כל זה בגלל שהכול הוא עניין של סייעתא...
בכל ליל-שבת אחרי ארוחת השבת היה בבית הרב שיעור בגמרא לבעלי-בתים, והייתה שם אווירה קסומה. הרוגע, הפשטות והשלווה של הרב, כבשו את לבנו. חשבתי: היכן יש עוד אדם כזה גדול שנגיש כל כך לציבור הרחב...
סיפר הרב שלמה בן אליהו, רב מטה אשר ואחיינו של הרב זצ"ל: לפני שנים קיבלתי תפקיד של מרצה לקורס ביהדות במכללת הגליל המערבי. אני חשבתי ללמד את הסטודנטים תורה בפשטות, אולי פרשת השבוע, אבל האחראים...
כבר שנים רבות יש מלחמות בתוך סוריה, שלטונו של אסאד רופף מאין כמוהו, כמעט מיליון הרוגים, יותר משני מיליון פליטים, דעא"ש, אירן, רוסיה, טורקיה וחיזבאללה מעורבים, ואף אחד לא יודע אם הנשיא הסורי יחיה או...
בהגיענו למקום התברר שבאותו יום אמורה להתקיים במקום ברית מילה. על כן התבקשו האנשים שבאו להתברך להמתין עד אחרי הברית המיועדת. אבל הברית התעכבה עוד ועוד, ואני התחלתי לחשוש ולהילחץ שמא לא אספיק לעשות את...
תאום אני רואה את אביו היהודי של החתן פורץ בבכי. שאלתי אותו מדוע הוא בוכה, והוא השיב: אני מרומניה, אני יודע שאבא שלי מסר שני ספרי תורה לכומר ברומניה. אבל לא דמיינתי שיום אחד בני...