סיפור על הרב מרדכי אליהו

מתוך הספר אביהם של ישראל חלק שישי

תקע בשופר גדול לחרותנו

בתי סיפרה לי ברטט שכאשר היא נכנסה לחדרו של הרב, הוא היה ישוב על כיסא גלגלים, נראה חלש מאוד, ובדיוק באותו הרגע הוא קיבל על עצמו עול מלכות שמים וקרא "קריאת שמע" בהתרגשות...

מספרת אישה מירושלים: ביום הכיפורים בשנה שבה הלך לעולמו הרב אליהו
זצ"ל הייתי מאושפזת בבית החולים במצב קשה, וזכיתי להיות בחדר שהוא מול חדרו
של הרב זצ"ל. לאורך היום ראינו את בניו של הרב שהיו אתו, יוצאים ובאים. בתי
הייתה אתי במשך היום, ולקראת צאת הצום אמרתי לה שמצער אותי מאוד אם לא נוכל
לשמוע תקיעת שופר. בתי, שלצערי כרגע אינה שומרת תורה ומצוות, השיבה לי שהיא תבקש
מאחד הבנים שיבוא ויתקע לנו בשופר. ואכן, כעבור כמה רגעים היא חזרה מלווה באחד
מבניו של הרב, שעמד בפתח החדר ותקע בעבורנו בשופר.
 
כאמור, בתי איננה שומרת תורה ומצוות, אבל את ההתרגשות שלה באותו ערב אני לא
אשכח. היא סיפרה לי ברטט שכאשר היא נכנסה לחדרו של הרב, הוא היה ישוב על כיסא
גלגלים, נראה חלש מאוד, ובדיוק באותו הרגע הוא קיבל על עצמו עול מלכות שמים וקרא
"קריאת שמע" בהתרגשות. הרגע הזה עשה עליה רושם עצום, ואני עדיין
מאמינה ומתפללת שבזכות הרגע הגדול הזה היא עוד תשוב. זכותו תגן עלינו.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!

סיפורים נוספים:

באמת מיד אחר ראש השנה פגשה בתי את חתנה, וקצת זמן אחר כך הם התחתנו בשעה טובה. ויהי רצון שכל הבחורים והבחורות הרווקות יזכו לחתונה עם בני זוגן במהרה.
את צריכה לדעת שלבחורה הזאת יש בעיה נפשית לא פשוטה. ולא רק זה, היא הצהירה בפנינו שלאחר שתתחתן עם בנך, היא לא תאפשר לו להמשיך ללמוד תורה...
אחרי שתיקה קצרה הוסיף הרב ואמר: הרופאים הללו עשו מעשה שלא ייעשה, ואתה לא הראשון שהם משכנעים אותו להפסיק חיים ולהרוג בלי שום הצדקה. הם הגדישו את הסאה, ואני רואה כי משמים נגזר עליהם כי...
הכלל ההלכתי הוא שאין מתפללים על מעשה ניסים (ברכות ס ע"א), אבל ניסים מתרחשים. על פי זה נבין את הסיפור הבא. פעם בא אל מרן הרב אליהו יהודי שהיה נשוי 12 שנים ולא זכה לילדים....
סיפר הרב אברהם ישראל רובין שליט"א, ראש מערך הכשרות בד"ץ מהדרין: ה-OU הוא ארגון כשרות גדול בארה"ב כבר כמה עשרות שנים. בתקופת כהונתו של הרב אליהו פתח ה-OU מערך כשרות גם בארץ ישראל ומינו אותי...
הבית היה גדוש באנשים שומעי לקחו של הרב. פניו של הרב היו מאירות כחמה, והוא דרש בענייני הפסח. לאחר כמה דקות ניגשנו אל הרב כדי לקבל ברכה, ולמרות החג ולמרות פניו המאירות של הרב, הייתי...