גם בדרך הביתה לשים לב לכל אחד

כשהיו מלווים אותו מבית-הכנסת של הרב נעים זצ"ל, אחיו של הרב,
הוא היה עוצר במחנה "שנלר" ואומר לאנשים שבאו מהאזור ההוא: עד כאן
ליוויתם, מכאן כולם חוזרים הביתה. רק אנשים מקריית-משה היו ממשיכים עם הרב לביתו

שימת לב לכל אחד שלא מגיע

הרב היה שם לב לכל אחד בבית-הכנסת שלו. אם מתפלל לא היה מגיע
לתפילה, היה הרב שואל עליו, מדוע לא הגיע….אם התברר שאדם אושפז בבית-החולים,
היה הרב הולך לבקרו. כשהיה חוזר לבית-הכנסת, היה הרב שואל לשלומו. "איפה
היית אתמול?". פשוט, זוכר כל אחד!

מה אמר הרב לעור ספרי ההלכה שלו?

לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לבקש ממך מחילה מראש אם אפגע בך
במהלך העבודה… את המשפט המדהים הזה אמר מרן לעורך ספרי ההלכה של הרב…