וְהָיִיתָ לָּנוּ לְעֵינָיִם

סוף
השיעור ניגשתי להודות לו, והוא הפתיע אותי ואמר: שלום, אני זוכר, את האישה שיש
לה ילדה אחת. נדהמתי! מעולם לא פגשתי את הרב קודם לכן, הוא לא ראה אותי כלל לפני
אותו יום, וכיצד ידע שזאת אני?! 

טוב שמן טוב

עשיתי
מיד כדברי מרן הרב אליהו זצוק"ל, ולתדהמת הרופאים הצילומים שעשיתי אחר כך
היו נקיים לגמרי. הגידול נעלם! האמת היא שגם אני נדהמתי, אבל התדהמה שלי הייתה
מגודל הנס. ידעתי שהנס הזה הגיע אלי מכוח ברכתו של הצדיק!

בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר בּוֹ

והנה
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל התגלה אליה בחלום. היא הכירה אותו, כי כמה שנים
קודם לכן הוא הציע לה לשנות את שמה וכך היא עשתה. כשהיא ראתה את הרב אליהו בחלום
היא פנתה אליו ואמרה לו: כבוד הרב, אתה בוודאי זוכר ששינית לי את השם. אני מבקשת
ממך שתעזור לי בזכות שינוי השם!

חלום של ליל שבת

הנה
בשבת לפנות בוקר אני קם ורואה את אשתי יושבת על המיטה בכוחות עצמה ומניקה את
התינוק, תוך שהיא מניעה את ראשה מצד לצד כאילו כלום לא קרה… 

שתיים במחיר אחת

הרב
הסתכל על הספרים שמילאו את כל קירות החדר, הרהר מעט, הסתובב אלינו בחיוך ואמר:
בעזרת השם, בשנה הבאה ילד. ובעזרת ה' ה' יברך אתכם בפרנסה טובה ובשפע גדול.
שמחנו מאוד, ואני, כנראה מרוב התרגשות או בלבול, השבתי לו: הרב, ביקשנו רק ברכה
לילדים.

החיד"א של החטופים

כשנודע
לי לאחר מכן על קרוב משפחה שנעדר כשבוע, סיפרתי לבני משפחתו על הסגולה
הנ"ל, הגיעו עשרה אנשים מחבריו ובני המשפחה מאזור המרכז להר המנוחות בגבעת
שאול, וכשעתיים לאחר שסיימנו את קריאת פסוקי התהילים נמצא הנעדר!

קולה של כלה

הגעתי
למקום, והנה אני רואה שהכלה מוכרת לי. בתחילה לא זכרתי מאיפה, ולאחר שאימצתי את
זיכרוני עלתה לפני דמותה כשהיא מגיעה לציונו של הרב עם בקבוקי השתייה. ניגשתי
לברך אותה והזכרתי לה את הדבר, והיא אמרה לי: הגעתי לציון יום אחר יום, במשך 90
יום!

גואל אחרון

מרן
הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה מוכן למסור נפש למען עם ישראל. למרות שהרב אליהו
לא היה נביא, הייתה בו הבחינה של אליהו הנביא, בחינה של מסירות נפש למען עם
ישראל, סנגוריה עליהם עד כדי מסירות נפש! 

בערב ילין בכי ולבוקר רינה

מיותר
לומר כי גידול ילדה בתנאים כאלה הוא קשה מנשוא. אי-אפשר לישון בלילה שינה רגועה.
כל כמה דקות אנו קמים לשמוע אם הילדה נושמת. כל שינה היא שינה קלה, מתוך חרדה
שמא לא נשמע את נשימות הילדה. חיים קשים, אין ספק… 

עוף טוב, הכול טוב

השוחט
בחר עוף, עשה כפרות לחולה, שחט את העוף ונתן לנו אותו מפורק ומוכן לבישול. עכשיו
לא נותר לנו אלא למצוא עניים כדי שנוכל להחיל את הברכה על החולה באמצעות העוף
הזה…