מתי לבדוק אם זכיתי בלוטו?

לאחר תקופה קצרה סיפר לי חביליו: מאז שהרב אמר את הדברים, אני
משתדל להסיר מעלי בשבת את כל המחשבות על המפעל שלי. אני קונה בכל שבוע כרטיס
פיס, ונהגתי לבדוק בכל יום שישי אם זכיתי או לא. אך בעקבות דברי הרב החלטתי לא
לבדוק לפני שבת אם זכיתי בפיס. 

לברך שהחיינו על אגוזים

הידיים שלי היו עדיין שחורות מקילוף האגוזים. הושטתי את הידיים
לרב, ואמרתי לו שהן מעידות על כך. לאחר שכבוד הרב ראה את הידיים שלי, הוא שמח
ובירך בכוונה "שהחיינו"…

ציטוט של פסוקים 

כשהרב היה צריך לצטט פסוק בתוך דברי התורה שלו, הוא היה אומר רק
חצי פסוק או שהיה משנה קצת..מי שלא הכיר את הרב היה חושב שהרב אינו יודע לצטט
פסוק שלם, והיו אף כאלה שהיו מתקנים את הרב תוך כדי דברים

החמץ בערב פסח

בערב פסח אחד הרב קם באמצע הלילה ואמר לרבנית: יש חמץ בבית. הרבנית
זינקה מהמיטה ואמרה: עבדתי כל כך קשה לפסח כדי שיהיה לנו חג כשר, אם יש חמץ אני
לא נשארת בבית הזה לדקה אחת. נלך לילדים..

להזהר בהלכות שבת

הרב אמר שההיתר – היתר. אבל מי שהוא בעל נפש – נזהר מכל דבר שיש בו
אפילו נדנוד של חילול שבת. כך הרב היה נזהר מכל נדנוד של איסור. אפילו קל
שבקלים. 

בן עלייה

הרב
שאל אותי: איך תעלו לבית בשבת? מן הסתם יש פה מעלית שבת, אבל היא לזקנים
ולחולים. הייתי מעט נבוך, לא חשבתי על זה, אבל בתשובה ביקשתי מהרב שיברך אותי
ואת בני ביתי שלא נהיה חולים ולא נזדקק למעלית שבת…

כוחו של הידור מצווה

להידור
מצווה יש שכר, וכך יום אחד באו אלינו שתי אחיות שעובדות במסירות נפש בטיפול נמרץ
וסיפרו כי הן רואות אנשים רבים שבאים לקבל ברכות, והן גם שומעות מהאנשים שהברכות
מועילות, על כן הן רוצות מעט מהברכה של הרב. 

נקודת האמת ונקודת השלום

הרב
השיב שהדבר החשוב ביותר הוא לא לשקר, שלא תהיה הווה אמינה שמה שאמרת לו זה הכול.
תאמר לו: יש עוד הרבה הלכות, ומה שאני אומר לך עכשיו זה רק חלק…

ביומן תיתן שכרן

שמחנו
מאוד על התרומה הלא צפויה, אבל עוד לא הבנו עד כמה. עוד בטרם פתחנו את המעטפה,
ביקשנו מאותה אישה שתאמר לנו מה שמה של התורמת, שנוכל לשלוח לה קבלה ומכתב
תודה…

טרף למהדרין

כאשר
הבחנתי שהוא הולך אחרי כל הזמן, פניתי אליו ושאלתי מה שמו ומה הוא עושה פה.
היהודי השיב שהוא בא לשמוע דרשה מרב שאוסר לאכול תאנה עם תולעת, ומתיר לאכול בשר
טרף. שאלתיו בתמיהה מי הוא הרב הזה, וכיצד ייתכן כדבר הזה.