כשהרופא שולח לרב

הלך האב והביא את בנו אל הרב. הסתכל הרב על הילד, נגע במקום הנפוח
ואמר לו: אין לך כלום. אין לך שום דבר. לא צריך ניתוח. לך הביתה… חזרו האב
ובנו לביתם, ובאמת לאחר יומיים הנפיחות עברה ולא נותר ממנה כלום. הכול עבר בלי
שום ניתוח.

העוצמה והענווה 

עם אחת היה מתפלל אחד שישבו על מקומו והוא כעס מאוד. ממש היפך
ההנהגה של הרב. הסתכלתי על הרב, והוא לא נע ולא זע. אי-אפשר להבין את העוצמה של
הענווה שלו. עוצמה של שתיקה. 

הזמן נותן לאדם את התשובות הנכונות

ואיך החלטת? ביקש הרב לדעת. השבתי לרב מה שהשבתי והוא אמר:
"החלטת נכון, הייתה לך כבר התשובה ובאמת לא היית חייבת לדבר אתי. לעתים
הזמן נותן לאדם את המחשבות הנכונות, בסבלנות, וזאת תהיה הברכה אלייך, שתמיד תהיה
לך סבלנות לשאול את עצמך ולשמוע את תשובתך"! 

מה עושים כשהחזן לא בדיוק חזן

בשקט היה הרב אומר לנו שזוהי "נדבת שבת". איך אתה יכול
לתת צדקה בשבת? הרי אין לך אפשרות לתת כסף לעני. הכבוד שאנחנו נותנים להם – זוהי
נדבת השבת שלכם…

כשמישהו מבקש את העלייה לתורה

ביקש ממני אחד המתפללים לעלות לתורה. אמרתי לו שהיום זו
ה"עלייה" של כבוד הרב. הוא הלך מייד לכבוד הרב וביקש ממנו שיוותר לו
כדי שהוא יעלה. כמובן שכבוד הרב ויתר לו והוא עלה…

מי יערוך את החופה?

לא ידעתי איך להראות את פניי מרוב בושה. מצד אחד, לא רצינו לבייש
את החתן שלנו ולא את ראש הישיבה שלו. אבל שהרב אליהו לא יערוך את החופה של הבת?
הרי זה כל כך רצוי ומתבקש. ואיך אומר את זה לרב? 

לא כעסתי ולא הקפדתי מעולם

שיהודי בא לבקש ברכה בעבור חבירו.. בהמשך מבקש אותו יהודי מהרב שלא
יכעס על כך שחברו לא עשה מה שהרב אמר… השיב לו הרב: "מעולם לא כעסתי ולא
הקפדתי. עדיין לא למדתי לכעוס". 

מי יהיה הסנדק?

מצוות הסנדקאות היא מצווה עצומה אבל מידות ודרך ארץ וחשיבה על
הזולת גבוהה לאין שיעור….

החמורים והבשמים

פעם אחת הזדעזעתי כששמעתי את הרב אומר: אתה חושב שכל הכבוד הזה הוא
בגללי? לא ולא. זה בגלל התורה שאני אומר להם. תראה איזה כבוד יש לתורה!