את עוד תראי ממנה נכדים ונכדות

סיפרתי לרב שהרופאים לא נותנים לבתי סיכוי להתרפא, וביקשתי ברכה.
אמר לי הרב: את עוד תראי ממנה נכדים ונכדות. היא תתרפא ותתחתן ותלד בנים ובנות
בעזרת ה' !

נוסח מדוייק של ברכה

הפליא אותנו מאוד הביטחון של הרב ונקיבת התאריך של שמחת תורה. זה
לא היה נוסח רגיל של ברכה, זה היה נוסח של ברכה עם ביטחון. זה התאריך שבו תבושרו
בשורות טובות. וכך זה קרה!

שלישיה בבריאות ושמחה

בדיוק כשבתי הגיעה לביתם, הוציאה הרבנית שתחיה את התמונה של שלוש
הבנות הרוכבות על האופניים. היא סיפרה שהיא שומרת את התמונה הזאת כבר שנים רבות
ומשתמשת בה כדי לעודד נשים לשמור על העוברים שלהן. היא סיפרה את הסיפור של
ההיריון, את דברי הרופא ואת ההחלטה שלנו והתוצאה הברוכה.

כוחה הגדול של ברכה

הרב בירך אותו, ואחר כך הסתכל לצדדים לחפש את המלווים של החתן. אני
עמדתי בצד, כדרכי. כשהרב הבחין בי הוא שאל אותי: מה אתה רוצה ברכה? אמרתי לו:
ילדים! 

האם ניתנה רשות לרב לרפא?

הרופא אמר לי לבוא לביקורת בעוד שלושה חדשים. כשבאתי אחרי שלושה
חודשים לביקורת, שוב לא היה לי כלום. אמר לי הרופא: אינך צריך לבוא יותר
לביקורת. ואם חלילה יחזרו הכאבים, אתה כבר יודע למי לפנות….

ישלח דברו וירפאם

רב הניח את ידו על ראש הילד ואמר: "ישלח דברו וירפאם".
לאחר שלושה ימים הילד נעמד והתחיל ללכת. היה זה פלא גדול בעינינו! 

רואה למרחוק

שעה קלה לאחר שהלכו הרופאים הגיע אלי הרב, מלווה ברב זעפרני. הרב
היה לבוש בגלימתו ואמר לי: אני נוסע עכשיו לארצות-הברית לביקור קצר, אבל דע לך
שכאשר אחזור אתה תהיה בריא לגמרי. חשבתי לעצמי שהרי הרופאים אמרו לי לפני כשעה
משהו אחר, אבל בכל זאת עניתי "אמן". כאשר כבוד הרב חזר מארצות-הברית,
מי שהביא אותו לבית-הכנסת הייתי אני בעצמי, תודה לאל, בריא ושלם!

בטעות לקח טלית אחרת

הוא התרגש מאוד, לקח את הטלית שלו, ניגש לכבוד הרב ואמר לו: כבוד
הרב, שלום קשר לי את הטלית הזאת. הרב לקח את הטלית ואמר: לא, שלום לא עשה את זה.
אותו אדם התפלא, לקח את הטלית, הסתכל וראה שבטעות הוא לקח טלית אחרת…