הבאבא סאלי והרב מרדכי אליהו

 פעם אחת בא אהרון
אבוחצירא, כאשר היה שר בממשלה, ורעיון היה בידו להעלות את קברו של האביר יעקב
אבוחצירא זצ"ל ממצרים לארץ ישראל, ובא לבבא סאלי זצ"ל לשואלו על
רעיונו – מה ענה לו הבבא סאלי זיע"א?

שימוש בחשמל בשבת

 
הרב שמע על הבעיה ואמר לי מייד את דעתו, שאסור להפריע לאנשי חברת החשמל לתקן.
והוא גם כתב לי כך. בסוף מכתבו הוא ציין שאחרי התיקון, האוכל יהיה מותר לחולים
בלבד. אבל הרב היה גם עניו גדול וגם מעשי מאוד. 

לכל שאלה יש תשובה

אמרתי לו לכתוב את השאלות שלו על דף, לבוא לשיעור ולראות האם אחרי
השיעור יישארו לו שאלות או רק תשובות. חברי עשה כך, ובאמת אחרי השיעור הוא הוציא
את דף השאלות וראה שעל כל שאלותיו היו לו תשובות. זה היה מפליא. 

מגדל הפיקוח בשדה התעופה

הרב פנה בשאלה למנהל שזה מכבר שאלו את השאלה: "נניח שטייס
שרואה מסלול פנוי מבקש לנחות בו, אך המשקיף היושב במקום גבוה זה מורה לו לנחות
במסלול אחר. האם יוכל הטייס לנחות בכל זאת במסלול שהוא רוצה?" 

הנהגה אצילית ובקיאות עצומה

הרב הגיש משנה סדורה, דבר דבור על אופניו, בנושא ראש-חודש, תוך
ציטוט מקורות רבים מן התורה, הנביאים והכתובים. החל מחז"ל, ראשונים אחרונים
ואחרוני האחרונים, באגדה ובמחשבה, במפרשים ובהלכה. לא ניתן היה לשער כלל, שהרב
לא ידע מראש מהו נושא השיחה

מעלת הפצת התורה

הרב נהג לספר על דודו רבי יהודה צדקה זצ"ל על ויכוח של קשישים
בבית אבות אם עברו בכביששבע או שמונה מכוניות… בזכות אותו ויכוח נוסד שיעור
תורה באותו מקום

בדיקת הראייה שעבר הרב אליהו

הרב שם לי כמה חפצים מול העיניים ולא זיהיתי אותם. עד היום אני
זוכר את המבחן ראיה שהרב עשה לי. הרב אמר לי: אם כן, יש לי בשבילך עצה. תכין את
השיעור בעל-פה ותלמד אותם בלי משקפיים. 

מעלת הקירוב לתורה ומצוות

פעם אחת הרב נכנס למקום שבו אנחנו עושים את ההרצאות. הוא הסתכל על
האולם, שהיה למעשה מרתף, ואמר לנו: זה מקום קטן, אתם צריכים מקום גדול פי אלף
מהמקום הזה!

לשים לב ברגע הנכון

הרב קלט את הפועל המתבייש, ניגש אליו, לחץ את ידו בחום, למרות
שהייתה מלאה בעפר, והזמין אותו לבוא לבית-הכנסת לשמוע דברי תורה…