כשמישהו מבקש את העלייה לתורה

ביקש ממני אחד המתפללים לעלות לתורה. אמרתי לו שהיום זו
ה"עלייה" של כבוד הרב. הוא הלך מייד לכבוד הרב וביקש ממנו שיוותר לו
כדי שהוא יעלה. כמובן שכבוד הרב ויתר לו והוא עלה…

גשמי זלעפות שפסקו בדיוק בזמן

מאותה שעה שהרב יצא מביתו בקריית-משה לבית הרב שרעבי במחנה-יהודה,
לא ירדו גשמים כלל, עד לרגע שבו הרב אליהו נכנס לבית המדרש של הרב שרעבי. באותה
שעה נפתחו ארובות השמים, והגשמים נמשכו עד לרגע שבו יצא הרב אליהו לביתו…