מי אחראי על הפרנסה?

הרב פנה אליי ואמר לי: בתי, הקב"ה קובע מראש השנה ועד ראש
השנה את פרנסתו של כל אדם. מה שקיבלת ממשרד החינוך – תקבלי ממקום אחר, חודש
בחודשו!

צוואת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

ביום
מסוים מדינת ישראל קיבלה על מגש של כסף מידע מודיעיני מדויק מאוד והחליטה שצריך
לפעול. הצוות שלי ואני היינו אמורים לבצע את אותה פעולה. בנינו כל מיני מודלים
ותרחישים לפעולה, וכשהכול היה מוכן באתי לרב ואמרתי לו: הפעם זה יותר מורכב מכל
המבצעים הקודמים. זה מסובך מאוד. הודיתי שאני גם קצת מפחד…