נקודת האמת ונקודת השלום

הרב
השיב שהדבר החשוב ביותר הוא לא לשקר, שלא תהיה הווה אמינה שמה שאמרת לו זה הכול.
תאמר לו: יש עוד הרבה הלכות, ומה שאני אומר לך עכשיו זה רק חלק…