חפץ חיים? נצור לשונך מרע

מר
לנו הרב: אכן מדובר בנס של ממש, והקב"ה בכבודו ובעצמו שמר עליכם באותם
רגעים. אבל כדי לחזק את הדברים הללו, שלא מדובר במקרה, שמנו לב לכך שהכותרת של
שמירת הלשון באותו היום שקרה לנו הנס הייתה "אריכות ימים". וידוע שאם
נגזרה על אדם מיתה, יכול להינצל ממנה על-ידי שמירת הלשון!