חתיכות מהאתרוג

 הלכתי לרבנית צביה, והיא
נתנה לי חתיכות מהאתרוג למסור להם, תוך כדי שהיא מזהירה אותי ואומרת: תשמור על
חתיכות האתרוג הללו יותר מיהלומים. אלו חתיכות מהאתרוג שהרב עשה בו הקפות
בסוכות. תן לזוג שיברך עליהן ויאכל אותן בשעה הראויה. 

הידור במצוות שמחת ילד

הגעתי
לביתו של הרב והגשתי לו את האתרוג. הרב עיין בו מכל צדדיו ואמר:
"כשר". שאלתי: הרב, האם זה לא מהודר? והרב חוזר ואומר:
"כשר". נישקתי את ידו ויצאתי מהבית, ולבי כבד עלי. אבל עוד בטרם
הספקתי לרדת במדרגות יצא אלי אחד מבני ביתו של הרב וקרא: סליחה, הרב מבקש שתשוב
אליו. 

התפילות נשאו פרי

פניתי
לרבנית צביה אליהו שתחיה לקבל ברכה ולזכות לטעום מריבת האתרוגים האחרונה שהרב
ברך עליה לפני פטירתו. הרבנית קיבלה את פני ובישרה לי שנשארו חתיכות אחרונות
מהאתרוגים הללו. ממש זכיתי. 

פרי עץ הדר ופירות מתוקים

הבאנו
לא אפוא מהאתרוג של הרב אליהו זצ"ל, שהוא הסבא של אשתי. וראה זה פלא,
אע"פ שידענו את סגולתו הגדולה של האתרוג לפקוד עקרות, התפעלנו מאוד כאשר
היא סיפרה לנו חודש אחד אחר כך שהיא כנראה בהיריון…