למי להצביע בבחירות?

בשלב כלשהו התקשרו אנשיו של בנימין נתניהו אל סבא הרב, והוא אמר
להם: "לערב ילין בכי, ולבוקר רינה". הייתי בטוח כי אם סבא אומר כך –
כך יהיה. חזרתי לביתי בצפת רגוע ושליו…