הידור בכשרות והידור בין אדם לחברו

מרן
הרב אליהו זצוק"ל לא היה אוכל שום גבינה בשום הכשר, בגלל רכיבי חלב
עכו"ם שהיו במחמצות שבהן היו מחמיצים את הגבינות. אשר על כן למדתי איך
לעשות גבינה משיירי החלב שהיינו קונים, וכך הייתי מחמיצה לו גבינה ביתית מדי
פעם…