מעלת הפצת התורה

הרב נהג לספר על דודו רבי יהודה צדקה זצ"ל על ויכוח של קשישים
בבית אבות אם עברו בכביששבע או שמונה מכוניות… בזכות אותו ויכוח נוסד שיעור
תורה באותו מקום