סיפור מפליא על קשר בין העולמות

הרב אמר לנו שאבינו היה איש חסד, ולכן נתנו לו מן השמים זכות לעשות
חסד עם הבן החולה שלו. אשר על כן הם צריכים לעשות מה שנאמר להם בחלום שבהקיץ
הזה. זה הפליא אותנו כי הרב ז"ל היה איש הלכה, ובדרך כלל הוא היה מבטל כל
התייחסות לחלומות מסוג זה. רצה שנהיה אנשים עם רגלים על הקרקע ולא חיים בעולם של
דמיון. 

אנחנו רוצים לראות אותך שמח במירון

לאחר מכן באו אלי שני אנשים מאירי פנים ביותר ואמרו לי:
"אנחנו לא רוצים לראות אותך פה בעולם העליון. אנחנו רוצים לראות אותך שמח
במירון. רוקד כמו שאתה רגיל לעשות כל שנה. לך רד לעולם הזה". באותו רגע
בדיוק נתן לי ד"ר בוריס את מכת החשמל השביעית, לפי בקשתו של אחי,
והתעוררתי…

מתפלל על כלל ישראל

לפתע ראינו שהרב לא נמצא רק אתנו. הוא מתפלל על כלל ישראל שחיים פה
עכשיו. הוא שם את לבו להתפלל גם על נשמות מדורות עברו שנמצאות בעולם
העליון. 

הרב לא הכחיש את הסיפור

היא הסתכלה אל הרב ואמרה: "ופתאום אתה באת, פנית אליי ואמרת
לי: 'אם תשמרי על צניעות, כיסוי ראש וכל מה שנצרך לאישה, את יכולה לרדת חזרה
לעולם הזה. את מקבלת על עצמך?' ואני אמרתי לרב שכן, וקיבלתי זאת על עצמי כדי
שאוכל לרדת חזרה למטה. ואז בשמים הכריזו שמכיוון שהרב אליהו אמר שאני יכולה
לרדת, אז כך יהיה". הרב לא הכחיש…

לנהוג בחכמה ולהציל בית בישראל

לאחר ההנחיה הלכתית הורה הרב לאתר את האישה, להזהיר אותה מכוונותיו
של בעלה, ולהתריע בפניה כי הוא כבר פנה לבית-הדין בתביעת גירושין…

סטירה מניה וביה

לפתע
קם אותו מתפלל, ומרוב אהבתו לרב ורצונו להגן על כבודו לא שלט בעצמו וסטר לאותו
חייב. ההלם של החייב הזה היה גדול. לא זו בלבד שיצא חייב בדין, עכשיו גם נותנים
לו סטירה? הוא התקשר למשטרה וביקש שישלחו ניידת מיד, כי מישהו בבית-הכנסת הכה
אותו!

כדת משה וישראל

כעבור
כמה זמן שלחתי שליח לציון של הרב אליהו זצ"ל, שליח שיתפלל בעבורי בציון שלו
ובציון של החיד"א, כי הבנתי שהוא אמר שזה דבר שטוב לעשות כשמישהו צריך
ישועה. לא עבר זמן רב, והנה הרב אליהו בא אלי בחלום. הוא לא בבגד, אלא אור לבן,
והוא אמר לי לא במילים אלא בדרך אחרת להתפלל תפילת בוקר. זה היה סימן טוב
בשבילי, כי חשבתי שאם לא הייתי יהודייה הוא לא היה אומר לי לעשות כך…