ספרי התורה יחזרו שלמים

בצער הלכנו לבשר את הבשורה הקשה הזאת לרב. שאלנו את הרב מה עלינו
לעשות והיכן הם ספרי התורה ואיך נתפלל בלי ספרי תורה. הרב בירך אותנו שהגניבה
תחזור. למעשה הוא הבטיח לנו ואמר: "ספרי התורה יחזרו שלמים בלי שום
שריטה". הרב הוסיף והבטיח לנו, שעוד יהיו לנו כפליים ספרי תורה!

העוצמה והענווה 

עם אחת היה מתפלל אחד שישבו על מקומו והוא כעס מאוד. ממש היפך
ההנהגה של הרב. הסתכלתי על הרב, והוא לא נע ולא זע. אי-אפשר להבין את העוצמה של
הענווה שלו. עוצמה של שתיקה. 

מנהגי מרוקרליבך

 ראיתי שהברכה של הרב אליהו
מתחילה לעבוד במהירות. הגענו ללשכה, ומייד ראש העיר קיבל את פנינו. לאחר
שהתיישבנו הוא פנה אלי ואמר: "מר אלבז, אני מתפלא עליך. למה אתה לא חולם
גדול? למה אתה חולם קטן? תחלום גדול!" 

שימת לב לכל אחד שלא מגיע

הרב היה שם לב לכל אחד בבית-הכנסת שלו. אם מתפלל לא היה מגיע
לתפילה, היה הרב שואל עליו, מדוע לא הגיע….אם התברר שאדם אושפז בבית-החולים,
היה הרב הולך לבקרו. כשהיה חוזר לבית-הכנסת, היה הרב שואל לשלומו. "איפה
היית אתמול?". פשוט, זוכר כל אחד!

סיפור מיוחד לראש חודש

יהודי קשיש וירא שמיים גדול מתרעם על האנשים ששוכחים להזכיר בראש
חודש "יעלה ויבוא" תמיהתו גדולה שבעתיים על כך שאותם יהודים גם אינם
מרגישים הארה של ראש חודש… את התשובה לכך קיבל מהרב עוד באותו יום

נשות ישראל הצדקניות

תמיד הרב היה מעודד את נשות ישראל ישראל ללמוד והתפתח ולהחכים –
הכבוד הגדול שמרן העניק לנשות ישראל הצדקניות 
עד שכינה אותן "כתר לראשינו"!

התפילות היומיות במחיצת הרב

התפילות היו יומיות במחיצת מרן הרב  נודעו לשם ולתהילה באוירת הקדושה והחמימות –
מקום שיש בו גם יראה וגם אהבה

בית הכנסת היכל יעקב

דברים שנאמרו על-ידי המתפללים הקבועים בבית-הכנסת "היכל
יעקב", בית-הכנסת של רבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל. אנשים שליוו את הרב
עשרות שנים, אנשים שהכירו את הרב יותר מכולנו. שנה שלמה הם כמעט לא דיברו על
הרב, וגם עתה לא היה קל להם לדבר. הסיפורים שלהם שזורים בין דפי ספר זה. הנה כמה
מהם, כפי שנאמרו, במילותיהם הם

בעגלה ובזמן קריב

הרב
כתב לו: כל רב רשאי לפסוק במקומו לפי מה שזכה ללמוד תורה, ואין רשות לאף רב אחר
להתערב. אותו אדם לא הרפה וכתב: הרב שואל מה דעת הרב. על כך השיב הרב: אבל אם
הרב שואל, אז אם זה מפריע, שלא יכניסו את העגלות…