יהדות בוערת ברמת-אביב

כאשר
הרב הגיע למקום, חיכה לו בפתח בית המדרש סטודנט, שהחל לנאץ ולגדף את הרב. הוא
כעס כל כך, עד שיצא לו קצף מהפה. בצעקותיו הוא דיבר סרה על הרב עובדיה
זצ"ל. כי חשב שמדובר בו. אמרו לו שזה לא הרב עובדיה, אז הוא החל לקלל את
הרב בקשי דורון שליט"א… בתגובה אמר הרב: שמעתי, אבל לא תיארתי לעצמי עד
כמה…