עד שמצאתי דירה

בערב יום כיפור לאחר פטירת הרב הלכתי לציון של הרב ואמרתי לו:
כבודו אמר לי לקנות בית, אני מנסה שנתיים ולא מצליחה. אני מבקשת מהרב שיקיים את
הבטחתו ואני אארגן קבוצה של בנות שתעשה משהו לעילוי נשמת הרב…