לידה באורות

אני
לא יודעת איך בדיוק הרב ברך אותנו, אני רק יודעת שהברכה הזאת הייתה מעל לטבע. כי
חברתי נפקדה מיד אחר כך, ונולד לה בן כפי שייחלה, וגם אני נפקדתי מיד, למרות
שעדיין לא התחלתי לטפל בבלוטת התריס, וילדתי… בת…