למה שלא יקרא לו על שמך?

קמתי בבוקר עם זיכרון החלום והייתי מאוד מרוגש. הרגשתי שזהו ממש
חלום אמת. ממשי ביותר. שלושה חודשים לפני הלידה המשוערת שלנו ילדה גיסתי בן
וקראו לו "אליהו". הבנתי למה הרב לא רצה שנקרא לו אליהו…

ברכת הרב לזרע של קיימא

שבוע לאחר מכן נפקדה אשתי וילדה בת. אחר כך היא נפקדה שנית וילדה תאומים, בן
ובת, ומאז נולדה, ב"ה, בת נוספת. 

מי יהיה הסנדק?

מצוות הסנדקאות היא מצווה עצומה אבל מידות ודרך ארץ וחשיבה על
הזולת גבוהה לאין שיעור….