מי יזכה לראות את המשיח?

אנו אומרים לבבא סאלי: תעמוד בתפילה על עם ישראל. ואנו אומרים:
רבש"ע, אתה אבינו, אתה מלכנו, אתה מושיענו, אתה תושיענו! ותשועת ה' כהרף
עין, ונזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב

לחכות למשיח בכל רגע

בתשעה באב, לפני תחילת אמירת הקינות, היה הרב זצ"ל נוהג
להסתכל לעבר חלונות בית-הכנסת לראות האם יש שינוי כלשהו בחוץ, אולי בא משיח.
כשהיה רואה שהוא לא בא היה אומר לנו מתוך אנחה כבדה: אני רואה שהמשיח מתעכב, אז
נתחיל…

הרבה הרצלים

 דע לך כי היו הרבה אנשים שחשבו כמו הרצל להביא
את היהודים לארץ ישראל. וחלקם בוודאי היו גם מוכשרים ממנו. ובכל זאת הם לא
הצליחו והוא הצליח. כל זה בגלל שהכול הוא עניין של סייעתא דשמיא שחלה על המעשה.
כמו שהפסוק אומר: "לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה
יָדֶיךָ" (דברים פרק כד). אם כן, גם אתה תמשיך, ואם תזכה תשרה ברכה במעשה
ידיך.