כדת משה וישראל

כעבור
כמה זמן שלחתי שליח לציון של הרב אליהו זצ"ל, שליח שיתפלל בעבורי בציון שלו
ובציון של החיד"א, כי הבנתי שהוא אמר שזה דבר שטוב לעשות כשמישהו צריך
ישועה. לא עבר זמן רב, והנה הרב אליהו בא אלי בחלום. הוא לא בבגד, אלא אור לבן,
והוא אמר לי לא במילים אלא בדרך אחרת להתפלל תפילת בוקר. זה היה סימן טוב
בשבילי, כי חשבתי שאם לא הייתי יהודייה הוא לא היה אומר לי לעשות כך…